topa1

topa1, (topā‘ia), v.i.

1. Fall (i.e. free fall, not topple), fallen, dropped; a fall, etc.

E mou kia piri, kā topa koe.
Hold on tight, you‘ll fall;

Kua topa te moni iāku.
I’ve (accidentally) dropped the money;

‘Ākara, ka topā‘ia koe e te ‘akari.
Watch out, the coconut will fall on you;

Kua topa ‘aia ki raro i tōna matapōiri‘anga.
He collapsed in a swoon;

‘E ‘apinga topa tēnā, kāvea ki te ‘akavā.
Someone has dropped that, take it to the police;

‘e topa moto, kāre i te mea ‘inga ‘ua,
a knockdown blow, not just a fall. Topa tū, to fall and land upright on one’s feet.

Kua topa tū ‘aia ki roto i te tī mata‘anga.
He succumbed to the temptation.

2. Settle (as sediment does).

E tiaki kia topa te rito ka riringi ei i te vai.
Wait until the sediment settles before you pour the liquid off.

3. Drop, lessen (as wind, prices, weight, barometer).

Kua topa te matangi i te topa‘anga te ua.
The wind dropped when the rain fell;

Kua topa te vāito ‘uri‘ia.
The barometer has fallen;

Kua topa te ‘oko o te ‘ua rākau.
The price of fruit has fallen;

Kua topa tōna teima‘a.
His weight has fallen.

4. Be low, setting (as the sun).

Kia topa te rā, ka ‘aere ei tāua.
We‘ll go when the sun is low.

5. Fall, slip out (as words).

Nāna i tuatua mai i topa atu ei te reira tuatua mei roto i tōku va‘a.
What he said to me caused the words to slip out of my mouth.

6. Fall on, light on (a topic).

Kua topa tā rātou tuatua ki runga i te tero.
They fell to discussing taxation.

7. Be born prematurely, miscarry.

Kua topa te pēpe a taua va‘inē ra ē kāre i pakari.
The woman’s baby miscarried and was not fully formed.

8. Pass by, over; elapse, be ended (e.g. of seasons, events).

Mē topa te tuātau anu kā ‘oki au.
I‘m going back when the cold season is over;

Kua topa te tuātau o te ‘uri‘ia.
The hurricane season has passed;

Kua topa tā tātou ‘uipā‘anga ki muri ake i te tuaero ‘akaoti ei.
Our meeting went on past noon before it finished;

Teia Varaire i topa,
last Friday.

9. Covered, traversed (distance).

‘ī ‘ia maire i topa i teianei?
How many miles have we done now? 10. Be missing, fail to turn up, be omitted, overlooked.

Ko tēta‘i tamaiti meitaki i tō rātou pupu tu‘epōro tei topa.
One of the best players in their team was missing;

Mē topa koe i te ‘āpi‘i, ka ‘akautunga‘ia koe.
You‘ll be punished if you miss school;

Kua ngaropōina iāia i topa ai te reira tuatua.
He forgot, that’s why that matter wasn’t raised. 11. Be away, at a distance.

Kua topa ‘aia ki muri.
He has dropped behind;

Mē topa ‘aia ki mua kāre e rauka i te arumaki.
If he gets away in front there‘ll be no catching him;

Kua topa mātou ki te moana i pā mai ei taua matangī ra.
We were away out at sea when the wind struck;

I ‘aere mai ana, kua topa rā pa‘a ki te ara tī roa.
He came, but perhaps he has continued on his way. 12. Lose (a job, game).

Kua topa ‘aia i tōna tā‘onga ‘akavā.
He lost his job with the police;

Kā topa koe iāku i te ‘oro.
I‘ll beat you in the race.
[Ep. *topa.]