mataara

mataara, n. 1. Road, path, trail, track.

Ko te mataara tēia e tae atu ki te tumu o tē reira maunga.
This track leads to the base of the mountain;

Tē ma‘ani mataara nei mātou ki roto i te ō.
We are building a road into the valley;

Kua āru ‘aia i te mataara o tōna metua.
He followed in his father’s footsteps;

‘Aere rā, tēnā te mataara e tīroa ‘ua ana.
Go on then, nobody is keeping you. Mataara puaka, pig trail.

2. Route, way.

E ‘aere kōrua nā tēnā mataara, ka nā tēia māua.
You two go that way, we‘ll go this way;

Ko au te mataara, e te tuatua-mou e te ora
(John 14.6). I am the way, the truth, and the life.

3. Way of getting somewhere, means of transport.

Kua rauka tō‘ou mataara nō te ‘aere ki te ‘ura ā konei?
Have you got transport to the dance tonight?;

Ka meitaki ‘ua te poti ‘oe ‘ei mataara nō tātou ki te motu.
The rowing boat will do to get us to the island.

4. Way of doing something, method.

Tēia te mataara tau nō te rave‘anga.
This is the right way to do it;

Kāre atu ‘e mataara meitaki e oti vave ei tēia ‘anga‘anga, māri rā kia tā‘okota‘i tātou.
There is no better of way of getting the job done quickly than for us to cooperate.
[Np. *mata-‘ara.]

ara2

ara2, n.

1. Road, path, passage, route, way (of travelling), trail, track.

Tēia ara mingimingi,
this winding path;

Tē ma‘ani ara nei mātou.
We‘re making a path, repairing the road;

Ka nā te ara poto ‘ua tāua i te ‘aere.
Let’s go the short way;

‘E roa te ara ki Aitutaki.
It’s a long passage to Aitutaki;

Kua āru mātou i te ara o taua puaka taetaevao.
We followed the trail of the wild pig;

ara tapuae puaka,
spoor of pig;

‘Ei pātikara te ara meitaki.
Bicycles will be the best way to go;

‘E ara mōtokā tēia,
these are car tracks.

Ara ‘ārote, furrow left by plough.
Ara ‘āuri, railway line.
Ara kākenga, ladder, flight of steps or stairs.

Kua kake ‘aia nā runga i te ara kākenga.
He climbed up the ladder.

Ara metua, the old inland road around Rarotonga.

Ko te ara metua tēnā tei ma‘ani‘ia e Toi.
That’s the old road that Toi built.

Ara nui, main road, esp. the present road running around the island.
Ara rēruē, railway line, railroad.
Ara tangata, a smooth area of rock running along the lagoon side of the reef.

Ka nā runga ‘ua tāua i te ara tangata kia kore tō tāua vaevae e motumotu i te toka.
Let’s keep along the ara tangata so we won’t cut our feet on the rock.

Arā vaka, a passage through shoals for canoes.

Kua ‘akamata ‘aia i te pao i te papa kia rauka tēta‘i arā vaka.
He began to hammer away at the rock-bed to make a passage for canoes.

Ara vaevae, line of footprints.

E āru i te ara vaevae.
Follow the footprints.

Arā vai, ditch, drain, gutter.

2. Line, row. Ara ‘ā, name of an old Mangaian four-flanged spear (ara here refers to the rows of teeth or serrations (tara).

Ara taura1, line of stitching, seam.

Kua tā‘ipa‘ipa te ara taura i runga i tō‘ou pona.
The seams on your dress are crooked.

Ara taura2, rope ladder.

Kā kake ‘ua au nā runga i te ara taura.
I‘ll just climb up the rope ladder.

Arā toka, row of sinkers attached to bottom of fishing-net.
Arā uto, line of floats on net.

Kua oti te arā uto i te tāmou ki runga i te kupenga, ko te arā toka te toe.
The row of floats have been tied on to the net, there’s still the sinkers to do.

(see araara2, (tā)arāpō, arāta‘a, arataki(taki), tāmataara.)

[Pn. *hala.]

tī roa

tī roa,

1. v.t. Lay something lengthwise, with the long side running in a given direction.

Kāre e tī roa nā tēnā tua ka nā tēia tua.
Don’t have it running that way, have the long side running this way;

Tī roa‘ia tēnā rākau ki uta ki tai.
Put that timber down running from landward to seaward;

Tī roa‘ia tō‘ou ngā vaevae.
Stretch your legs out (to someone lying with knees bent).

2. v.i. Stretch or run along, lie lengthwise or stretched out.

Kua kite atu mātou i runga i te pa‘ī rere i taua purūmū ra, te tī roa ‘uā ra mei tēta‘i ‘ope o te ‘enua ki tēta‘i.
From the plane we saw the road running the length of the island from one end to the other;

Tēnā te ara e tī roa ‘uā ra, ‘ea‘a kōtou i tū ei?
There is your road running right on, why have you stopped?

3. n. Length, the long side of something.

E vāito i te tī roa ‘ē te tī poto o te ‘are.
Measure the length and breadth of the house;

E ‘akatakoto i te pou ki te tī roa o te ‘are.
Put the post down along beside the long side of the house. Te ara tī roa,

1. Distant parts, abroad, elsewhere.

Ko tei ‘aere mai mei te ara tī roa tāpūa kia ‘akangāro‘i.
Stop those who have travelled from distant parts so they can have a rest;

I ‘aere mai ana, kua topa rā pa‘a ki te ara tī roa.
He was here some time ago, but maybe he is off on the way to somewhere else now.

2. Path.

Kua āru rāi ‘aia i te ara tī roa o tōna metua.
He has followed in his father’s footsteps all right.