totō

totō, (-a, -‘ia), fq., intens. 5.

1. Pull, haul, drag.

E totō i te vaka ki roto i te tai.
Drag the canoe down into the sea;

Kua totō rāi ‘aia ki tāna tika.
He stuck up for his rights.

2. Draw in a gasping breath.

Kua totō ‘aia i tōna ‘akaea.
He took in a long gasping breath. Mare totō, whooping cough.

Kua tū ‘aia i te mare totō.
He’s got whooping cough.

3. Drag (e.g. a song).

‘Auraka e totō i te ‘ī mene.
Don’t drag the song.

4. A method of netting fish by dragging net along shallows near beach.

‘E totō tā rātou tautai.
They are fishing by the

totō
method. Totō taura, tug of war.

Kua oti te totō taura.
The tug of war is over.

5

5, (-a, -‘ia, tōia‘ia). Pull, haul.

‘Auraka e tō pakari i te a‘o kā motu.
Don’t pull the line in too hard, it will snap;

I tōna tō‘anga i te taura, kua tuku pō‘itirere au ē kua ‘inga ‘aia ki raro.
He was dragging on the rope, when I let it go suddenly and he fell over;

Tōia atu te rākau.
Drag the log away.
[Pn. *toho.]

‘uti

‘uti,

1. Twitch, jerk, have convulsions; muscular contractions in fits, cramps, etc.

Kua auē ‘aia i te ‘uti‘anga te uaua i tōna vaevae.
He screamed when he got cramp in the leg; Kua ‘uti tōna vaevae i tōna ‘akatika‘anga. He had a spasm in his leg when he straightened it. Maki ‘uti, a disease causing convulsions, fits etc. (e.g. tetanus). Kua ‘uti te a‘o, death occur-red. Kāre i roā‘ia ana i muri mai kua ‘uti te a‘o. Soon afterwards he died.

2. (-a, -‘ia), also ‘u‘uti, (-a, -‘ia, ‘ūtia). Jerk, tug, pull, hoist (sail, flag).

Kua tāpeka ‘aia i te taura ē kua ‘uti kia piri.
He tied a knot in the rope and pulled it tight; Kua ‘uti ‘aia i te reva. He hoisted the flag; Kua te‘ate-‘amamao te aronga ‘uti kie ma te tiaki i te ‘ōta. The sailors who were to hoist sail stood by awaiting the order; Kāre e rauka te kupenga i te ‘uti, kua mou ki te toka. We can’t pull the net in, it is caught on a rock; Kua ‘utia ‘aia e te uira. He had an electric shock;‘Ētia tēnā ngāngā‘ere kino. Pull up that weed; Kua ‘ūtia tōna ni‘o kino e te taote. The dentist pulled out his bad tooth. ‘Uti i te ‘akaea. Take a deep breath. Kua ‘uti pakari ‘aia i tōna ‘akaea. He took a deep breath. ‘Uti vai, draw water from a well. ‘Uti taura, tug-o-war. ‘E ‘uti taura tē ka āru mai i teia. A tug-o-war will follow this. ‘Uti ika, string of fish.

3. A fit, convulsion, spasm, tic, cramp.

‘E ‘uti te maki o teia tamaiti.
This child has fits.

‘uti‘uti

‘uti‘uti, (-a, -‘ia), fq. ‘uti1.

1. Twitch, jerk (intr.), come in spasms (of pain).

Kua ‘uti‘uti te mamae i tōna vaevae.
The pain in his leg came in spasms.

2. Jerk (tr.), pull, hoist, tug, draw (breath).

Kua ‘uti‘uti ‘aia i tō māua taringa.
He tweaked our ears; Kua mamae tōna rima i te ‘uti‘uti-‘anga i te purūmu. His hands were sore with yanking out the purūmu shrubs; Kia pou te au kie i te ‘uti‘uti ka tāmā ai i te ta‘ua. See that all the sails are hoisted before you scrub the decks; Kia matakite i te ‘āmiri i teia niuniu ora, ka ‘uti‘utia koe e te uira. Be careful not to touch these live wires or you‘ll get electric shocks; Nō te ‘uti‘uti i tōna ‘akaea, nō reira kua rapu-rapu rātou i te ‘apai iāia ki te taote. Because he was breathing in gasps they rushed him to the doctor.