apu

apu, ( -a, -‘ia).

1. Chase, pursue, harry.

Kua apu ‘aere te tītī‘ara i te koama.
The trevally chased the goatfish around;

Kua apu‘ia te kōpū ika rikiriki e te urua. The urua
(kind of fish) harried the shoal of little fish.

2. Strive hard for (i) something, pursue (a task) vigorously.

E apu ake koe i tēta‘i kīnaki i tā tāua ika.
Do your best to get something to eat with our fish;

Kā apu tāua i tēia ‘anga‘anga kia oti vave.
Let’s really buckle down to it and get the job done early;

Kua roa tō rātou apu‘anga kia taea te ‘enua.
They were striving for a long time to reach land.
(see apuapu.)

āru

1. Accompany, go with (sbdy), travel on (a ship, bus, etc.).aru

‘Auraka e āru mai iāku, kāmate koe i te pongi.
Don’t come with me, you‘ll get hungry;

Kāre au e tae i te āru ia rātou, kāriri taku pāpā.
I can’t go with them, my father would be angry;

Mē kua āru mai taku tamaiti i teia pa‘ī?
I wonder if my son is on this ship?;

‘ī rua ōku āru‘anga i te pa‘ī ki Ma‘uke.
Twice I’ve been to Ma‘uke on the ship.

2. Pursue, follow.

Ka ārua koe e te ‘akavā mē ‘aka‘oro viviki koe.
The police will follow you if you drive quickly;

Kua āru ‘aia i te ana ki te ‘openga.
He followed the cave to the end;

Kua āru ‘aia i te rua tapuae o tōna metua.
He followed in his father’s footsteps;

Ka āru au i tāna ako.
I shall follow his advice;

e aru i te mataara,
follow the road;

e āru i te ‘akakite‘anga,
follow the instructions;

Kāre tōku manako e āru ki tē reira parāni.
I don’t go along with that plan.

‘Āru rāvenga, imitate, copy.

‘E tangata āru rāvenga tika ai koe.
You‘re a proper copycat.

[aru rR.]

tauāru

tauāru. Follow after, pursue.

Ka tauaru viviki ana.
Pursue after them quickly (Josh. 2.5).

‘E a‘a kōtou i tauāru ei i a māua?
Why have you followed us? ‘Ānani tauāru, odd oranges that appear on trees after main crop is over.