maranga

maranga, v.i. 1. Rise, lift.

Kua maranga te aua‘i ki runga.
The smoke rose up;

Tē maranga maī ra tēta‘i ākā ika ma‘atama‘ata ki runga i te kiriātai.
A huge great fish was rising to the surface;

I te maranga-‘anga te pi‘a ki runga i te torōka, kua ‘akameitaki ‘aia i te aronga tei tauturu mai iāia.
When they got the box onto the truck he thanked his helpers;

Kāre au e maranga i te ‘aere, kua manuku tōku vaevae.
I can’t lift myself up to walk, I’ve put my leg out.

2. Able to be done, managed or coped with (esp. but not exclusively of tasks involving lifting).

Kua rava ‘ua tēnā, kāre ākonei e maranga iāku i te ‘apai.
That’s enough, or I mightn’t be able to carry it;

Ka maranga iā koe tēnā tua i te poupou i te tāki?
Can you manage to lift your end of the post?;

Mē ka maranga iā koe i te rave i tēia ‘anga‘anga, e ‘oki mai koe āpōpō.
If you find you can cope with the job, then come back tomorrow;

Kāre e maranga iāku tēnā tā‘onga, ‘e tangata manamanatā au.
I can’t take that job on, I‘m too busy.
[Pn. *ma-la„a1.]

mārangaranga

mārangaranga, v.i., fq. maranga. 1. Rise, lift, lay exposed, come to the surface.

Kua mārangaranga ‘ua te kiko o te taro ki runga.
The tubers of the taro lay exposed;

Kua mārangaranga te aka o te ‘ānani ki runga i te ketu‘ia‘anga e te puaka.
The pig rooting around had exposed the roots of the orange tree;

Kua mārangaranga te au ‘ātava o te rākau i te pupu‘i‘anga mai te matangi.
Branches lifted when the wind blew.

2. Get excited, stimulated; aroused, worked up.

Kua mutamuta te tangata i tō rātou mārangaranga‘anga i te tuatua ‘ōu tei tae mai.
People chattered eagerly to each other in their excitement at the news;

Tē mārangaranga ‘ua nei mātou nō tāna tuatua i ‘akakite mai kia mātou.
We are thrilled at what he has told us.
[maranga Rr.]

‘arara2

‘arara2, v.i. Blow, rise, gust (of wind).

I taua ‘ati‘anga tika ai, kua ‘arara viviki mai te matangi mei te tokerau ē kua ta‘uri te vaka.
At that very moment there came a sudden gust of wind from the north and the canoe capsized;

Kua ‘uti‘uti mātou i te au kie i te ‘arara‘anga mai te matangi.
We hoisted the sails when the wind rose;

Ko te ‘arara ‘ua o te matangi tāku i rongo.
I only heard the gust of wind.

1

1, v.i.

1. Stand, stand erect, get up.

‘E mataku au i te tū ki kona.
I daren’t (go and) stand there;

Tū ake!
Stand up and get out of the way!;

E tū, kua ao.
Get up, it is daylight;

Kua tū ‘aka‘ou te ‘Atu mei te mate mai.
The Lord rose again from death;

Kua tū te ‘iku o te puakaoa ki runga i te kite atu‘anga i tōna pū.
The dog’s tail went up when it saw its master;

Kua tū te taringa o te ‘oro‘enua.
The horse’s ears pricked up;

E tī pū i te nū e tū ra i te pae i te ‘are.
Cut down the coconut palm standing beside the house;

E ‘akano‘o i te aronga tū ‘ua.
Let the people standing up sit down. No‘o tū, sit upright, sit on one’s heels.

‘Ea‘a koe i no‘o tū ei?
Why are you sitting on your heels? Tū tikatika, stand to attention.

Kua tū tikatika ‘aia i te pāti‘anga te reva nā mua iāia.
He stood to attention as the colours passed before him. Te tū ‘aka‘ou ‘anga o te ‘Atu, the resurrection of the Lord.

2. Rest in position.

E tuku i te matau kia tū ka tatara ai i te rū.
Pay out the hook until it reaches the bottom before you shake the weight off.

3. Rise (as shoal of flying fish about to spawn).

Kua tū te māroro.
The flying fish have risen to spawn.

4. Get up (of the wind), form, come over (of clouds).

Kua tū pō‘itirere mai te matangi.
The wind got up suddenly;

Kua tū mai taua tumurangi kerekerē ra ē kāre i roa kua ua.
The mass of black clouds drifted over and before long it came on to rain.

5. Establish itself, form (as thought in mind), endure, last.

Kua tū te ‘ī vangeria ki taua ‘enuā ra ē pararauare atū ra ki te tuāmotu.
The Gospel became established on that island whence it spread to the outer islands;

Kāre e tū te reira tā‘okota‘i.
That organisation won’t get going;

Kā tū Tōna aro‘a ē tuātau ‘ua atu.
His love will abide eternally;

Kua tū mai tēta‘i manako meitaki ki roto i tōna ngākau.
A good resolution formed itself in his heart;

Mē tū te reira manako ki roto iāia, kāre e rauka kia tāmate.
Once that idea gets hold of him, there will be no getting rid of it.

6. (-a, -‘ia, -ria). Catch (illness, disease)

. TŪ i te mamae,
suffer pain;

Kua tū ‘aia i te maki ‘ōni‘o.
He caught chickenpox;

tū i te kikoni‘o,
get warts;

Kua tū‘ia ‘aia e te mī tara.
He’s got measles;

Kua tū‘ia te tangata kātoatoa e te mare.
Everyone was overcome with coughing (or all caught colds).

7. Possess, get, receive a share.

Kua tū au i tēnā meika, nā Vare i ‘ōmai i tāku ‘uri.
I’ve got that (type of) banana, it was Vare who gave me the shoots;

Kāre ‘aia i tū i te kai nō tei tāvarevare.
He didn’t get any food because he was too late;

Kua tū ‘aia i te moni.
He has some money;

Kua tū ‘aka‘ou ‘aia i te ‘anga‘anga.
He is in another job now.

8. Win, be victorious.

Kua tū rātou i taua tamaki‘angā ra.
They won that war. Tū-‘oe, tū‘oe, helmsman, steersman.

Ko Taka te tū-‘oe o taua potī ra.
Taka is the helmsman on that boat. Tū ‘ua, (1) Straight, full tilt, headlong.

Kua ‘oro tū ‘ua mai ‘aia ki runga iāku ē kua moto iāku.
He came dashing right at me and punched me;

Kua ‘eke tū ‘ua mai te ika ki roto i te kupenga.
The fish swam full tilt into the net;

Kua anga tū ‘ua ‘aia ki te moana.
He faced straight out to sea. (2) Standing idle, doing nothing, loaf(ing), etc.

‘E a‘a kōtou i tū ‘ua ai, i kore ai e rave i tēta‘i ‘anga‘anga nā kōtou?
What are you just standing around for and not doing something (worthwhile)?

Ka ‘akapē‘ea, kā tū ‘ua tātou?
What then, shall we just loaf around? (said in a sarcastic manner).
[Pn. *tu‘u1.]

kakekake

kakekake, (-a, -‘ia, -na), fq. kake. Climb, mount, rise.

I tō te tamariki kakekake-‘anga i te ro‘i,
when the children kept climbing around on the bed;

Kua ngangata te ngūtupa i te kakekake‘ia‘anga e te tamariki.
The gate is loose (on its hinges) through the children climbing on it;

Kua kakekake te ‘oko o te kai punu.
The prices of tinned foods are going up;

Kua kake-kake tōna riri.
His anger mounted;

Kua kakekake te mataara.
The road kept climbing;

mē tae koe ki tēta‘i ngā‘i kakekake,
when you get to where it goes up hill;

mataara kakekake,
an uphill road. [kake RR.]