rōra

rōra,

1. v.i. Roll.

Kua rōra te pa‘ī.
The ship rolled.

2. (-‘ia, rōrā‘ia). Use a roller, roll sthg.

Tē rōra nei mātou i te ngā‘i tēniti‘anga.
We are rolling the tennis court.

3. To roll up, roll.

Kāre e piri meitaki tō‘ou rōra‘anga i te tāpōrēni.
You haven’t rolled the tarpaulin up very tight;

Rōra‘ia mai te moenga pāpōro kā mā‘ū i te ua.
Roll up the cricket mat, it will get soaked out in the rain.

4. n. A roller.

Kīkaia mai te rōra.
Drag the roller over here;

Kua nā runga‘ia te au pi‘a ‘ānani i te rōra i te taria‘anga ki roto i te ‘are vairākau.
The boxes of oranges were pushed over the rollers into the fumigation chamber.

5. A roll (of paper, tape, etc.).

Tei konei te rōra pēpa auaro ‘are.
Here is the roll of wallpaper.

‘E paoke rōra tēpu tēia, mē nā‘ai rā.
Here is a box containing rolls of tape, I don’t know whose it is;

‘e rōra ‘āpakaraoni,
a stack of halfcrowns.
[Eng. roll.]

rango2

rango2, (-a, -‘ia).

1. Place on rollers, skids.

Kua rango rātou i te poti ki te au potopotonga rākau ē kua tāpoki ki te kie.
They jacked the boat up on the rollers and covered it with the tarpaulin;

Kua rangoa te poti ki te rākau ē kua kikā‘ia ki roto i te tai.
The boat was lifted onto the rollers and dragged into the sea.

2. Roller, skid, round wooden prop (for boat, or moving treetrunks, etc.), joist.

Kā tano teia au rākau ‘ei rango nō te ta‘ua o te ‘are.
These pieces of wood will be all right for the floor joists.
[Pn. *la„o2.]