muna

muna, n. Secret, confidential, secretly.

‘Auraka rava koe e ‘akakite i tā tāua muna ki tēta‘i ‘ua atu tangata.
Don’t on any account give away our secret to anyone else;

‘E tuatua muna tēia, ka ‘akakite ‘ua atu au kiā koe.
This is a confidential matter, I shall tell it only to you. Muna ngaro, deep secret.

‘E piri muna ngaro tā tāua, e ‘ine.
Ours is a very deep secret, darling. ‘Akakite muna,


to tell something in confidence. ‘Akavā muna, a detective (plain-clothes man), private detective.

Ka ‘aere mai te ‘akavā muna kā kimi i tēia pekapeka.
The detective will be coming to investigate this trouble.
[Pn. *muna.]

piri2

piri2, n. A puzzle, riddle, secret, mystery.

‘E kimi kōtou i tēia piri.
See if you can find the answer to this riddle;

mē matara iā koe tāku piri,
if you can solve my riddle;

Ka tukutuku piri tāua.Let’s ask each other riddles; Kua ope iāku te piri o te moana.
I know all the secrets of the ocean;

‘E piri muna ngaro tā tāua.
Ours is a deep secret.
(cf. piri1.)

ngaro

ngaro, v.i.

1. Disappear, vanish; (be) lost, gone, missing.

Kua ngaro ‘ā Mārama nā muri i te ‘are.
Mārama disappeared behind the house;

Kua manamanatā ‘aia i te ngaro‘anga te moni.
He was worried at the money disappearing;

Kua ngaro te moni iāku ki runga i te purūmu.
I’ve lost some money on the road;

Kua kitea te moni ngaro.
The missing money has been found;

Kua pou tāku patapata i te ngaro.
I’ve lost all my marbles;

Ka ‘aere tātou kā kimi i te tamaiti ngaro.
Let’s go and look for the missing child;

Kua riro te ngaro o tāna va‘ine ‘ei tūmatetenga kiāia.
Not having his wife has been a tragedy for him;

Kua ngaro tōku reo.
I’ve lost my voice;

Tē ngaro ‘aere atu nei te mamae.
The pain is going away now;

Kua ngaro tōna riri.
His anger evaporated;

Kua ngaro tōna mataku.
He lost his fear;

Kua ngaro te ‘enua (or te ao) iāia.
He lost consciousness, fainted;

Kua topa ‘aia ki runga i te mataara ē kua ngaro atu te ao iāia.
He fell down in the road and passed out.

2. (a) Bewildered, confused, nonplussed, over-taxed, overwhelmed (of the mind):

Kua ngaro tōna manako nō te ma‘ata o te ‘anga‘anga.
He was overwhelmed by the magnitude of the task;

Kua ngaro tōna manako i te uiui mā‘ē‘ē a te ‘akavānui.
He floundered under the judge’s searching questions;

Kua ‘akaea ‘aia i te tuatua i te ngaro‘anga tōna manako.
He stopped speaking when he lost the thread of what he meant to say.

(b) Bewilderingly difficult, taxing (of work):

Kāre te ‘ono‘ono kupenga i te ‘anga‘anga ngaro.
Mending nets isn’t so very difficult work.

3. Out-of-sight, hidden, under cover; secret; secretly.

E tanu koe i te pi‘a kia ngaro meitaki.
Bury the box so that it is completely hidden from view;

‘Ēnā‘ia kia ngaro meitaki.
Hide it away right out of sight;

ngaro i te ko‘u,
lost in the mist;

Kua ‘aere ngaro ‘ua ‘aia i te keiā kai nāna.
She went secretly to steal food for herself;

Kua rave ‘aia i tāna ‘anga‘anga nā roto i te ngaro.
He did his work in secret, he worked under cover;

E rave ngaro ‘ua koe i te moni i roto i te pūtē piripou o tō‘ou pāpā.
Take the money out of your father’s trouser pocket without his knowing.

4. (-mia) Covered with water, submerged, swamped, flooded, buried (under rubbish).

Kua ngaro te one kūmara i te vai.
The kumara patch is under water;

Kua tāruku‘ia te kāka‘u repo kia ngaro meitaki ki roto i te vai.
The dirty clothes were pushed right down into the water;

Kua ngaromia tā mātou pa‘i ‘uri tōmāti e te vai.
Our bed of young tomato plants was submerged;

Kua ngaromia tā kōtou au repo taro e te vai.
Your taro swamps have been flooded now;

Kua ngaro taku one rūkou i te tītā. My rūkou
patch is covered with rubbish;

Kua ngaro tā mātou kai i te ngāngā‘ere.
Our crops are swamped with weeds.

Ngaro i te tanu, completely planted, filled up (of a planting area).

Kua ngaro tā mātou repo taro i te tanu.
Our taro swamp has been planted up;

I te ngaro‘anga tā mātou one taruā i te tanu, kua ‘oki mātou ki te kāinga.
When our plot of dry-land taro was planted up we went back home.

(See tāngaro(ngaro).)

[Pn. *„alo.]