‘akaue

‘akaue, caus. ue.

1. Shake, disturb, loosen.

‘Eia‘a koe e ‘akaue i taku tiare māori i tanu‘ia e au ki kona, ‘inē.
Please don’t shake my gardenia cutting that I planted there.

2. Order, bid, command.

Te ‘akaue atu nei au iā koe kia ‘eke mai ki raro i tēia nei.
I command you to climb down now.

rūrū1

rūrū1, (-a, -‘ia).

1. To shake, scatter, sow (seeds), sift.

E rūrū i te vairākau.
Shake the medicine;

Kua kake ‘aia ki runga i te tumu ē kua rūrū i te i‘i ki raro.
He climbed up the trunk and shook the chestnuts down;

‘Auraka e rūrū i tēnā ‘ātava rākau, kā ‘ati.
Don’t shake that branch, it will break;

Tē rūrū ‘ua tōmāti nei au.
I‘m sowing tomato seeds;

Kua riri ‘aia i tōku rūrū‘anga i te one ki runga i te ta‘ua.
He was annoyed when I scattered sand over the floor;

Kua rūrūa te vī pī e te matangi ki raro.
The gale brought down the green mangoes;

Kua rūrū ‘aia i te varāoa i mua ake kā natu ei.
He sifted the flour before he mixed it. Pi‘a rūrū ‘ua, seedbox. Tuā‘u rūrū ‘ua, seedbed.

Tē ma‘ani tuā‘u rūrū ‘ua nei au.
I‘m preparing a seedbed. Rūrū nga‘oro‘ia, be all shaken down, completely demolished, scattered to the winds.

Kua rūrū nga‘oro‘ia te ‘ua rākau e te ‘uri‘ia.
The hurricane stripped all the fruit off the trees;

Kua rūrū nga‘oro‘ia taua ‘ōirē ra ē kāre rava ‘e ‘are i toe.
The village was completely devastated and not a single house was left standing.

2. A sieve.

‘Apaina mai te rūrū varāoa.
Bring the flour sieve. Rūrū i te ‘uru, moult.

Tē rūrū ‘uru nei te moa.
The fowls are moulting. Rūrū i te ami, spawn (lobsters, etc.).
[Pn. *luu3.]

rūketekete, rūtetetete

rūketekete, rūtetetete, v.i.

1. To shiver, shake, tremble, vibrate; shivering.

Kua rūketekete tōna kōpapa nō te anu.
He shivered with cold;

Kua rūketekete te poti i te ‘akataka‘ia‘anga te matīni.
The boat vibrated when the engine was started up;

‘E ‘apinga tika ai te rūketekete i teia pa‘ī.
This ship vibrates an awful lot;

Kua ‘akangāro‘i poto‘ia te ‘akavā‘anga i te rūketekete‘anga te va‘ine i tōna tuatua-‘anga.
The court was adjourned briefly when the woman giving evidence started to tremble.

2. n. Tremulo, vibrato.

Kua ‘āviri te tamaiti iāku nō te rūketekete i tōku reo i te ‘īmene‘anga.
The boy laughed at me because of the tremulo in my singing. Maki rūketekete, rheumatism.

2

2, v.i. Shiver, shake, vibrate, feel nervous or shaky, tremble.

Kua rū te pa‘ī i te taka‘anga te matīni.
The ship vibrated when the engines started up;

Kua rū tōna kōpapa nō te anu.
He shivered because it was so cold;

Kua rū te ‘enua i te ngārue-rue‘anga.
The ground shook during the earthquake;

Kua rū ‘aia i tōna tae‘anga ki roto i te pi‘a tārērē.
He felt nervous when he got into the examination room;

Kua rū pou roa ‘aia.
She was all of a flutter, dither.
[Pn. *luu3.]

tūrori

tūrori, (-‘a, -‘ia). Sway (tr. and intr.), wobble, stagger, stumble, shake.

‘Auraka e tūrori ma‘ata i tō kōpapa mē nā runga i te rākau ki tēta‘i tua i te kauvai.
Don’t sway around too much when you cross the river on the plank;

Kua tūrori tāna ‘aere no tōna kona.
His walk was wobbly, he staggered from side to side because he was drunk;

Mē tūrori koe i te kaingākai, ka māringiringi te tī
. If you shake the table you‘ll spill the tea;

Kua ‘aruru te māngūngū ma te ‘are katoa i te tūrori‘anga.
The thunder roared and the whole house shook;

Kua tūrori‘ia te ‘ātava o te rākau ē kua marere te ‘ua.
The branch was shaken and the fruit tumbled off. ‘E no‘o‘anga tūrorikore, an unshakeable position.

‘E no‘o‘anga tūrorikore tōna ki runga i taua ‘enuā ra.
He has an indisputable right to occupy that land.

tipatipa

tipatipa, fq. tipa.

1. Move restlessly around, struggle, jib (as horse).

‘Auraka e tipatipa mē pākoti‘ia tō‘ou rauru.
Don’t keep squirming around while you are having your hair cut;

‘E tangata tipatipa tika ai koe!
What an old fidget you are!

2. v.t. Keep jerking, shake, move.

‘Auraka e tipatipa i te rākau tanu ‘ōu, kā mate.
Don’t keep shaking the tree that has just been planted, it will die.

tōi

tōi, (-a, -‘ia).

1. Shake, stir, move out of position or alignment.

Kua tōia te ‘ātava rākau kia pururū te ‘ua.
The branch of the tree was shaken to get the fruit down;

E tōi mārie i te pēni ki te rākau.
Stir the paint gently with the stick;

‘Ōmai i te rākau tōi pēni.
Let me have the paint stirrer;

‘Auraka e tōi i te kō‘angā rango, ka paoa koe.
Don’t disturb the wasp nest, you‘ll get stung;

Kua tōi ‘aia i te ama o te vaka.
He moved the outrigger;

‘Auraka e tōi ma‘ata i te pi‘a kā ‘inga te kapu tiare.
Don’t wobble the chest too much the vase of flowers will fall over.

2. v.i. Be rickety, warped, tottery, wobble (as legs of chair).

Kua tōi te vaevae o te kaingākai nō tei kakekake‘ia e rātou.
The legs of the table have got rickety since they have been climbing around on it.

tōioi

tōioi, fq.tōi.

1. Stir, shake, wobble, etc.

Tērā mai te tī punu ‘ei tōioi i te varāoa ē te ‘uā-moa kia ‘iro meitaki.
Here is a spoon to mix the flour and eggs with;

Kua tōioi‘ia te ‘ātava rākau kia topa ‘aia ki raro.
They wobbled the branch to make him fall down.

2. Wobble, totter, (be) shaky, rickety.

Kua kino te vaevae o te ‘oro‘enua, nō reira i tōioi ei te ‘aere.
There is something wrong with the horse’s legs, that’s why he hobbles along.

ueue

ueue, (-a, -‘ia), fq. ue.. Shake, shift, disturb, move to and fro.

Kua ueue ‘aia i te pou ē kua kiriti.
He shook the post to and fro and got it up;

Kua ma‘aki te ‘īnere i tōna ueue‘anga i te pā.
The hinges came away when he shook the door;

Kua ueuea te au rākau e te matangi.
The trees were tossed about by the wind;

Kua ueue ‘aere ‘aia i tōna kōpapa ma te ‘aere nā roto i te urupū tangata.
Turning his body from side to side he shouldered his way through the crowd. Ueue paku‘ivi,

1. Rub shoulders, mingle together, all participate in some entertainment, etc.

‘Aere mai, e ngā tapere ki runga i te ta‘ua, ko Pēpē‘utu, kia ueue paku‘ivi tātou.
Come you districts, welcome to the meeting-place of Pēpē‘utu, let us all take part together in the entertainment.

2. Vie in some contest.

Kua kitea te māro‘iro‘i o ngā toa i te ueue paku‘ivi-‘anga.
The strength of the two champions was seen in the contests between them. Rā ueue paku‘ivi, a great festival day.
[ue RR.]

ue

ue, (-a,-‘ia). Shake, disturb, shift, realign, swing round, change direction, deviate, swerve (intr. and tr.), change (topic or opinion).

‘Auraka e ue i tēnā rākau tanu ‘ōu, kā mate.
Don’t shake that newly-planted tree, it‘ll die;

Kua pururū te ‘āpapā puka i tōna ue‘anga i te puka i raro roa.
The pile of books fell over when he shifted the book at the bottom;

Kua ue ‘aia i te poti ki katau kia kore e ū ki runga i te toka.
He swung the boat to the right to avoid hitting the rock;

Kua ue ‘aia i te mōtokā ki te pae.
He swerved the car to one side;

Kua ue te matangi ki te tonga.
The wind shifted into the south;

Kua topa te ua i te ue‘anga te matangi.
The rain came as soon as the wind changed;

Kāre e rauka i te ue i te uira i mua, kua keta ki roto i te vari.
The front wheels won’t turn (from side to side) they are stuck in the mud;

Uea ā runga i te pou tēta‘i manga ki kaui.
Push the top of the post over to the left a bit;

Nāna i ue kē i te tuatua i tupu ei te pekapeka.
It was his changing the subject that started the row;

Kua ue ‘aia i tōku manako, inārā kāre au i ‘āriki.
He tried to get me to change my mind but I wouldn’t have it.

Kua ue ‘aia i te mata o te keke i te oti‘anga i te ‘akakoi.
When he finished sharpening them he reset the teeth of the saw. Ue matā-keke, a saw-set. Ue kē, to lead astray.
[Pn. *ue.]

ngaue

ngaue, v.i. Make sudden involuntary movement, start, shake, sway, budge.

Kua ngaue ‘aia i te ‘aruru‘anga te pupu‘i.
He started when the gun went off;

Kua ngaue te ‘are i te ‘aruru‘anga o te mangūngū.
The house shook at the peal of thunder;

Kua ‘u‘uti ē kua ‘u‘uti, ē kāre te rākau i ngaue.
He tugged and tugged, but the plant didn’t budge. [nga-1, ue1; cf. ngāueue.]