aoaoa, avaava

aoaoa, avaava, (-‘ia), fq. aoa1, āva. Shout, howl, scream, bark, cheer.

Kua rongo au i te avaava, kāre rā au i kite ē ko ‘ai mā.
I heard the shouting but I didn’t know who they were;

Kua ‘oro te keiā i tōna aoaoa-‘anga.
The thief ran off when she kept screaming;

‘E puakaoa aoaoa tā‘au i te pō.
Your dog keeps howling at night;

Kua avaava‘ia rātou i tō rātou māti‘anga nā roto i te ‘ōire.
They were cheered as they marched through the town.
[aoa or āva RR.]