emi

emi, v.i.

1. Shrink, contract, shrivel, cringe, cower.

Kua emi te pona i tōku pu‘a‘anga
the shirt shrank when I washed it;

‘E kāka‘u emi tēia mē pu‘ā‘ia,
this material shrinks when it’s washed;

Nō te anu, nō reira te pākiri i tōna rima i emi ei,
because of the cold, the skin on his hands had wrinkled up;

Kua emi mai te kōpapa o tēnā tamaiti nō te roa i tōna maki‘anga,
the child’s body is emaciated because he has been ill so long;

Kua kite au i te ‘ā‘ā i te ‘emi‘anga ki roto i te va‘arua,
I saw the eel squirming back into the hole;

Kua emi ‘aia ki muri i tōku moto‘anga iāia,
he shrank back when I punched him;

Kua kite au ē kua mataku ‘aia i tōna emi‘anga ki muri,
I realised that he was afraid when he cowered back.

2. Have qualms, shrink from, be deterred, put off.

Nāringa kāre koe, kāre rāi ‘aia e emi i te tuatua kino mai kia mātou,
if you hadn’t been there, he wouldn’t have shrunk from using foul language to us;

E emi ngō‘ie ‘ua ana ‘aia i te tuatua ‘aka‘apa,
he is easily deterred by criticism.
(see emiemi, tāemi).
[Pn. *‘emi.]

emiemi

emiemi, v.i., fq. emi. Shrink.

Kua emiemi te au ārai pā i tōku pu‘a‘anga,
all the door-curtains shrank when I washed them;

Kua riri ‘aia i te emiemi‘anga tōna au piriaro,
he was angry when his vests shrank;

‘Auraka e emiemi i te tuatua i tō kōtou manako,
don’t be afraid to give your opinions;

‘E mānga emiemi rāi au i te tuatua nō te mea tē ‘ākara ‘ua maira ‘aia,
I was a bit nervous about saying anything because he still had his eye on us.
[emi RR.]