patere

patere, v.i. Slip or slide along or down, slip through (the grasp).

E tāpū koe iāia kia kore ‘aia e patere.
Hold on to him so he won’t slip;

Kāre au e ‘aere nā kona, nō te patere i tēnā ngā‘i.
I‘m not going that way, it is (steep and) slippery;

‘E mea patere ‘ua te mereki i roto i tōku rima.
The plate just slipped through my fingers;

Mē patere te taura i roto i tō‘ou rima kā peke tō tātou pupu pūtōtō taura.
If you let the rope slip through our hands, our tug-of-war team will lose.
[pa-, tere.]

oi

oi,

1. (-a). (a) Jerk, shake, shove or slide along.

‘Auraka e oi i te kaingākai, ka maringi te tiā ū.
Don’t shake the table, you‘ll spill the milk in the jug;

‘Auraka e oi i te pi‘a repo nā runga i te ta‘ua.
Don’t slide that muddy box over the floor; (b) Rub, stir or knead into a mass.

Kua oi ‘aia i tēta‘i ‘inu ki runga i tōna tāmaka.
He rubbed some grease into his boots;

Oia te tī mēni.
Mix up the cement;

Kua oi ‘aia i te varāoa ma te pōpō.
He kneaded the dough and rolled it into loaves.

2. v.i. (a) Lurch, rock, give a jerk, rub or graze against something.

Kua kite au i te pa‘ī i te oi‘anga i te ‘a‘ati‘anga te ngaru ki runga.
I saw the ship lurch as the wave broke against it;

I tōku ‘ōpara‘anga iāia, kua oi tōna mata ki runga i te pāruru ‘are ē kua pakiko.
When I shoved him, he grazed his face against the wall of the house and took the skin off; (b) Slip out of joint, dislocate.

Kua oi tōna rima i tōna ‘inga‘anga ē kua ‘aka‘oki‘ia.
He dislocated his wrist when he fell and it was put back in again. (See oinga; oioi; ‘akaoi(oi); ngaoi, ngāoioi; tōi(oi).) [Pn. *o‘i.]