‘uti

‘uti,

1. Twitch, jerk, have convulsions; muscular contractions in fits, cramps, etc.

Kua auē ‘aia i te ‘uti‘anga te uaua i tōna vaevae.
He screamed when he got cramp in the leg; Kua ‘uti tōna vaevae i tōna ‘akatika‘anga. He had a spasm in his leg when he straightened it. Maki ‘uti, a disease causing convulsions, fits etc. (e.g. tetanus). Kua ‘uti te a‘o, death occur-red. Kāre i roā‘ia ana i muri mai kua ‘uti te a‘o. Soon afterwards he died.

2. (-a, -‘ia), also ‘u‘uti, (-a, -‘ia, ‘ūtia). Jerk, tug, pull, hoist (sail, flag).

Kua tāpeka ‘aia i te taura ē kua ‘uti kia piri.
He tied a knot in the rope and pulled it tight; Kua ‘uti ‘aia i te reva. He hoisted the flag; Kua te‘ate-‘amamao te aronga ‘uti kie ma te tiaki i te ‘ōta. The sailors who were to hoist sail stood by awaiting the order; Kāre e rauka te kupenga i te ‘uti, kua mou ki te toka. We can’t pull the net in, it is caught on a rock; Kua ‘utia ‘aia e te uira. He had an electric shock;‘Ētia tēnā ngāngā‘ere kino. Pull up that weed; Kua ‘ūtia tōna ni‘o kino e te taote. The dentist pulled out his bad tooth. ‘Uti i te ‘akaea. Take a deep breath. Kua ‘uti pakari ‘aia i tōna ‘akaea. He took a deep breath. ‘Uti vai, draw water from a well. ‘Uti taura, tug-o-war. ‘E ‘uti taura tē ka āru mai i teia. A tug-o-war will follow this. ‘Uti ika, string of fish.

3. A fit, convulsion, spasm, tic, cramp.

‘E ‘uti te maki o teia tamaiti.
This child has fits.