ni‘o

ni‘o,

1. n. (a) Tooth.

Kua ‘uru ‘aia i tōna ni‘o ‘ē rua taime i te rā.
She brushed her teeth twice a day;

‘E tamaiti ni‘o meitaki koe.
You’ve got good teeth, son;

‘Akatea i te ni‘o,
to bare the teeth. Ni‘o kai ū, milk teeth. Ni‘o kakati, incisor. Ni‘o kapu, dentures.

‘Ē‘ia te moni i tō‘ou ni‘o kapu?
How much were your dentures? Ni‘o kiko, gumboil. Ni‘o ma‘ani ‘ua, artificial teeth, false teeth. Ni‘o moni, gold tooth. Ni‘o pikika‘a, false teeth. Ni‘o ponga, molar. Ni‘o puta, decayed tooth. Vairākau ni‘o, toothpaste, teething powder. (b) Beak (of octopus).

Te ni‘o o te ‘eke,
the beak of the octopus. (c) Sting (part of wasp, bee etc.).

E kiriti koe i te ni‘o o te rango i runga i taku mokotua,
take the wasp sting out of my back. (d) Tusk.

Te ni‘o mingi o te ‘erepani,
the curved tusk of the elephant. (e) (Bib.). Horn.

Kua rave akerā Zadoka taunga i tetai nio manongi no roto i te Are, e kua akatainu atura ia Solomona.
Then Zadok the priest took a horn of oil from the tent and anointed Solomon (1 Kings 1.39). (f) Cog, cogwheel.

Kua pou te ni‘o o tōku pātikara.
The cogwheel has gone on my bike.

2. v.i. Sprout (of seeds), put out a shoot.

Kua ni‘o te ‘ua kāpati tāku i rūrū i te Mōnitē.
The cabbage seeds I sowed on Monday have sprouted;

Tē ni‘o mai nei te ‘uri o tēia pū meika.
This banana sucker is shooting. (See ni‘oni‘o, ‘akani‘o(ni‘o), kikoni‘o, puakani‘o.) [Pn. *nifo.]

nga‘ā

nga‘ā, v.i.

1. (a) Break, shatter, split, crack(ed).

Kua nga‘ā te i‘o māramarama i te puta‘anga i te toka.
The glass in the window shattered when the stone broke it.

Kua motumotu ‘aia i te i‘o i te nga‘ā‘anga te mō‘ina.
He received several cuts from the glass when the bottle broke.

Kāre ‘e tangata e ‘oko i tēnā mereki nga‘ā.
No one will buy that cracked plate.

Kāre au i manako ē ka nga‘ā iā koe te katu o tē reira tangata.
I don’t think you‘ll get any change out of him.

(b). Burst out, pour out, overflow (of liquids).

Kua nga‘ā mai te vai mei roto mai i te mato.
The water burst out from inside the rock.

I te nga‘ā‘anga te vai nā roto i te one tōmāti, kua ‘akata‘e mātou i te vai ki raro i te ara kauvai.
When the stream overflowed into the tomato plot, we led the water down into the drainage channel.

(c) Discharge (of menses).

Kua nga‘ā tōna riu.
Her period has started.

(d) Erupt (of teeth).

Kua nga‘ā te ni‘o o te pēpe.
The baby’s teeth are through.

(e) Germinate, sprout (of seeds).

Kua nga‘ā tāku ‘ua kāpati.
My cabbage seeds have germinated.

‘E ‘ua tōmāti nga‘ā meitaki tā kōtou.
Your tomato seeds have sprouted nicely.

(f) Open (of flower, shop, lock).

Kua nga‘ā te pū‘era o te mama‘u.
The kapok flowers are out.

Kua tomotomo te aronga ‘oko-‘oko ki roto i te nga‘ā‘anga te toa.
The customers went in when the shop opened.

Ka nga‘ā iāku tēnā roka mē pana au ki te niuniu.
I can open that lock if I spring it with a piece of wire.

(g) Issue freely (of the voice).

I piri ana tōna reo, kua nga‘ā rā.
He’d lost his voice, but it’s come back.

(h) Split up into smaller amounts (of a changed banknote or coin).

Kā nga‘ā iā koe teia paunu pēpa?
Can you change this pound-note?

I te nga‘ā‘anga tāna moni pēpa, kua ‘ōronga ‘aia e ono pene nā tōna teina.
When he’d changed his note he gave his young brother sixpence.

2. n. A crack, split, fissure.

E ‘akakī koe i te nga‘ā o te vaka ki te pēni kia kore e tuturu ‘aka‘ou.
Fill in the cracks in the canoe with paint so it won’t leak any more;

Kua ‘u‘una au i te mātipi ma‘ata ki roto i te nga‘ā o te mato.
I’ve hidden the bush-knife in a chink in the rock.

[nga-1, ‘ā6.]