tutū, tūtū

tutū, tūtū, fq. . Stand up, stand erect. Kua tutū rātou ki runga ē kua ‘ōake i te no‘o‘anga nō te manu‘iri. They stood up and gave their seats to the guests;

Kua tutū te ‘uru o te toa puaka i te ‘ae‘anga.
The boar’s hair bristled up in anger;

Kua tutū tōku rouru.
My hair stood on end;

Nō te tutū i tōna rauru,nō reira kua pani ‘aia ki te ‘akari kia papa. Because his hair would stick up, he put some coconut oil on to keep it down; Kiritia tērā au tumu rākau tutū ‘aere.
Pull out those stumps that are sticking up.