‘akaau

‘akaau, caus. au1.

1. Fit, or try out.

Kua ‘akaau ana koe i tō‘ou pona ‘ōu?
Have you tried out your new shirt?

2. Be unanimous, to match, standardise.

Kua ‘akaau rātou i tā rātou tuatua i mua ake kā tū ei ki mua i te ‘akavā‘anga.
They were unanimous as to what they would say before going to court.