rākau1, pū rākau

rākau1, pū rākau, n.

1. Tree, bush, plant.

‘E a‘a tērā rākau e tupu maī ra i te pae mataara?
What tree is that growing by the side of the road?;

‘E rākau kino tēnā, ka ‘akautungā‘ia koe.
That’s a noxious weed, you‘ll get fined. Vao rākau, forest, wood, bush.

Nō roto i taua vao rākaū ra te ngā‘i i tīpū ei māua i taua rākau ma‘ata.
We felled the big tree in the middle of that forest.

2. Timber, piece of wood, stick, pole, plank, board, bat, racquet etc.; made of wood, wooden.

Te a‘ua‘u nei au i teia au rākau.
I‘m planing these boards;

‘Akarukena atu te rākau mingimingi.
Leave the crooked sticks;

‘E rākau papa‘ā pou roa tei runga i teia ‘are.
Its all imported wood in this house;

E ma‘ani koe ‘ei ngūtupa rākau māori.
You should definitely use local timber for the door;

Nōku te ‘are rākau, nā ‘Iro i ‘akatū.
The wooden house is mine, ‘Iro built it. Rākau pā pōro, cricket bat. Rākau pere‘ō, shaft of a wagon. Rākau pikika‘a, sensitive plant. Rākau rūrū pāpaiō, seesaw. Rākau tēniti, tennis racquet. Vā‘anga rākau, plank, piece of timber.

3. Medicine (cf. vairākau).

Tē ma‘ani rākau māriri nei au.
I‘m mixing up a medicine for malaria.
[Pn. *ra‘a-kau.]

tāpiri

tāpiri, (-a, -‘ia, ia).

1. Bring something near to or beside, press something close to, apply a compress.

Ka rauka iā koe i te tāpiri mai i te ‘oro‘enua ki te pae i tēia tumu rākau kia kake atu au?
Could you manage to bring the horse up beside this tree stump so that I can get on?;

E tāpiri mai koe i te pi‘a ki te pae i te kaingākai.
Bring the box over close to the table;

I te ta‘e‘anga te toto i tōna putāngi‘u, kua tāpiri ‘aia i te kāka‘u anu ki runga i tōna rae.
When his nose started bleeding, he pressed a cold compress to his forehead. Kāka‘u tāpiri maki, lint.

2. Stick, seal, fasten or join something, patch (hole), put together, assemble (machinery).

Kua tāpiri ‘aia i te tuatua ‘akakite ki runga i te rākau ‘akakite‘anga tuatua.
He put (pinned or pasted) the notice up on the board;

Nāku i tāpiri i te tī kiro.
I sealed down the envelope;

Kua tāpiri ‘aia i te pēpa ki te kurū.
He stuck the paper with the glue;

Kua tāpiri ‘aia i te ‘āuri ‘ati ki te ‘apinga tāpiri ‘āuri.
He soldered the broken pieces of iron together;

Kua tāpiri ‘aia i te puta o te puāngiangi pōro.
He patched over the hole in the football bladder. Tāpou tāpiri ‘āuri, solder.

3. Approach close to.

‘Auraka e tāpiri ki te pāruru o te ‘are, kā kī tō pona i te pēni.
Don’t get (too) close to the wall of the house, you‘ll get paint all over your shirt.

4. Close down.

Kua tāpiri‘ia tāna kimi‘anga.
His business was closed down.