au1

au1, v.i.

1. Fit, suit.

Kāau pa‘a iāku tēia tāmaka. I think this pair of shoes may fit me; Kāre nō te au tēnāpereue iākoe. That jacket wouldn’t suit you at all.

2. Get on together, hit it off (of people).

Kāre e kino, nāku e tuatua kiāia, nō te mea ‘e tangata au au nāna.
Never mind, I‘ll speak to him, because I get on with him;

Kāre pa‘a rāua e au meitaki.
I doubt if those two will hit it off.

3. Match, be just like (mei) something.

Tōna pākiri e au mei te terevete te paruparu ē te pateka, her skin is as soft and smooth as velvet.

4. Appropriate, well done (of an action or performance).

Kua au te rave‘anga.
It was very well done. Kua au! or ‘e mea au! Well done! (a shout of approbation).
(see au‘anga.)

ū2

ū2, v.i.

1. Fit, suit.

Kāre e ū tēnā pare iā koe, e ma‘ata roa;
That hat won’t fit you, it is too big;

Kāre e ū teia nāti, ‘e meangiti roa.
This nut won’t fit, it is too small.

2. Be appropriate for.

Ko te vairākau teia tē kā ū ki tōna maki.
This is the right medicine for his illness;

I te ū‘anga te vairākau ki tōna maki, kua ‘akatinamou ‘aia ki te reira.
When he found the medicine was doing his complaint good, he persevered with it;

Kāre e ū tēia kara.
This colour won’t match;

Kua ū ‘aia ki te pū meitaki.
He was suited with a good boss;

Kua ū ‘aia ki te tokorua meitaki.
He teamed up with a good partner.
[Pn. *uu.]