unga2

unga2, (ungā‘ia). Send somebody off on an errand, send for, summon.

Kua unga ‘aia ia rātou kia ‘akakī i te au vairangā-vai o te puaka ki te vai.
He sent them to fill the pigs’ troughs with water;

Kāre e tau iāku i te unga ‘aka‘ou iāia.
I can’t very well send him again;

Kua ungā‘ia tō tamaiti e au.
I’ve sent your child on an errand;

‘Ea‘a koe i unga ai iāia?
Why did you send him?;

Kua unga au iāia kia ‘aere mai ki te umukai.
I sent for him to come to the feast.
[Pn. *u„a.]

‘iku‘iku1

‘iku‘iku1, (-a, -‘ia), fq. ‘iku1. Summon, send for sbdy.

Kua ‘iku‘iku pouroa au ia rātou kia ‘apai mai takita‘i pūtē.
I’ve sent word to them all to bring a sack each;

Nō tōna ‘iku‘iku putuputu mai ia māua.
Because he invited us so often;

Kua ‘iku‘ikua rātou kia ‘aere mai ki te ‘uipā‘anga.
They were told to come to the meeting.
[‘iku1 RR.]

‘iku1

‘iku1, (-a, -‘ia, -na). Send for sbdy, summon, invite.

Kua ‘iku au iāia kia ‘aere mai, inārā, kāre ‘aia i tae mai nō te manamanatā.
I sent word for him to come, but he was tied up and didn’t make it;

‘Ea‘a te ‘iku ā Pua iā koe?
Why did Pua want you?;

Kua ‘ikua rātou kia ‘apai mai takita‘i puaka.
They were asked to bring a pig each;

‘Ē toru ōku ‘iku‘anga iāia.
Three times I asked for him to come;

Kua ‘iku‘ia te aronga mama‘ata o te ‘enua kia ‘aere mai ki te umukai ‘iki‘anga ariki.
The important people in the country were invited to the king’s coronation feast.
(See ‘iku‘iku1, ‘iku‘iku‘anga, tā‘iku(‘iku).)

kāpiki

kāpiki, (-a, -‘ia). Call, summon.

Kua kāpiki rātou iāia ē kāre ‘aia i ī ō mai.
They called him and he didn’t reply;

i tō mātou rongo‘anga i te reo kāpiki,
when we heard the voice calling;

Kua ‘akarongo mātou i te kāpiki, kāre rā ‘e tangata i ‘aere atu ki va‘o.
We heard a call, but no one went outside;

Kua kāpiki tauturu ‘aia.
He called for help;

KĀpiki‘ia ‘a Mea kia ‘aere mai.
Call for What’s-his-name;

kia kāpiki‘ia tōna ingoa,
when his name was called;

Kia tae ‘aia ki roto i te ‘ōire, kua kāpikia mai ‘aia e te va‘a tuatua.
When he got to the village, he was (ceremonially) hailed by the orator;

‘E tangata kāpiki‘ia tērā e te kavamani nō te kimi i te manamanatā o te ‘ua rākau.
He’s been called in by the government to look into the trouble over the fruit;

Kua kāpiki‘ia te ‘uipā‘anga.
A meeting was summoned;

Kua kāpiki rāua i te pēpe kiā Tā.
They called the baby Tā. (See kāpikipiki, kāpiki‘anga.)

karanga

karanga, (-‘ia).

1. Say, tell, remark, state.

E ‘akakite koe kiāia i tāku i karanga atu kiā koe.
Let him know what I’ve said to you;

Kua karanga ‘aia ki te ‘akavā ē kāre ‘aia i rave ana i te moni.
He told the policeman that he hadn’t taken the money;

Kua rongo au i tōna karanga‘anga ki te pū‘āpi‘i ē kāre koe i te maki.
I heard him telling the teacher that you weren’t sick;

Kua karanga‘ia ē nāku ‘aia i rutu.
It’s been said that I hit him.

2. Call for, summon.

Kua karanga ‘aia i te ‘akavā kia ‘aere mai.
He called for the police to come;

Kua karanga aia i te kai e apai mai nana.
He called for food to be brought for her (Luke 8.55). (See kārangaranga.)