‘ai‘ai

‘ai‘ai, (-a, –‘ia).

1. fq. ‘ai1. Encircle, surround.

2. Keep watch on, spy on, stalk (game).

Kua ‘ai‘ai‘ia ‘aia e te ‘akavā, nō te mea kua manako‘ia ē nāna i keiā i te moni.
He was watched by the police because he was thought to have stolen the money;

Kua tono‘ia rāua ‘ei ‘ai‘ai i te au mea tā te ‘enemi kā rave.
They were sent to spy out the enemy’s intentions;

Kua kitea rāua i te ‘ai‘ai‘anga i te moa taetaevao i roto i tōku ‘āua.
They were seen stalking wildfowl in my field.
[‘ai1 RR.]

‘ai1

‘ai1, (-‘ia).

1. Encircle (esp. with net or rope), surround.

Kā ‘ai tātou i tēia na‘o kanae ki te kupenga.
Let’s catch this shoal of mullet with a net;

Kāre e pini tērā toka i te ‘ai, nō te poto i te kupenga.
The net won’t go right around that rock, it is too short;

Kua ‘ai‘ia taua ‘oro‘enuā ra ē kua mou.
The horse was surrounded and caught.

2. (Perform) cat’s cradle and similar string games.

‘Ōmai te a‘o, kia ‘ai atu au kiā koe i tēia ‘ai.
Give me the string and I‘ll do you this (kind of) cat’s cradle.
[Pn. *fai5.]

koropini

koropini, (-a, -‘ia). Encircle, surround.

Kua koropini te ‘enemi i tō mātou ‘ōire ē kua tutungi i te au ‘are.
The enemy surrounded our city and set fire to the houses;

Kua koropini te aronga tu‘epōro i te rēperī
. The footballers surrounded the referee. [koro4, pini1.]