tūrori

tūrori, (-‘a, -‘ia). Sway (tr. and intr.), wobble, stagger, stumble, shake.

‘Auraka e tūrori ma‘ata i tō kōpapa mē nā runga i te rākau ki tēta‘i tua i te kauvai.
Don’t sway around too much when you cross the river on the plank;

Kua tūrori tāna ‘aere no tōna kona.
His walk was wobbly, he staggered from side to side because he was drunk;

Mē tūrori koe i te kaingākai, ka māringiringi te tī
. If you shake the table you‘ll spill the tea;

Kua ‘aruru te māngūngū ma te ‘are katoa i te tūrori‘anga.
The thunder roared and the whole house shook;

Kua tūrori‘ia te ‘ātava o te rākau ē kua marere te ‘ua.
The branch was shaken and the fruit tumbled off. ‘E no‘o‘anga tūrorikore, an unshakeable position.

‘E no‘o‘anga tūrorikore tōna ki runga i taua ‘enuā ra.
He has an indisputable right to occupy that land.

tī ta‘ata‘a

tī ta‘ata‘a, v.i., fq. tī ta‘a. Lean, tilt, sway; lie about.

Ko te au rākau e tī ta‘ata‘a ‘uā ra i te pae one tē tari mai.
It’s the logs which are lying strewn around on the beach which you must bring;

Kua tī ta‘ata‘a ‘aere ‘aia ki tēta‘i tua ē ki tēta‘i tua ma te ‘ura‘ura ‘aere.
She swayed from side to side as she danced;

Kua riri ‘aia i tō rātou tī ta‘ata‘a‘anga i runga i te one ma te ‘anga‘anga kore.
He was angry at the way they just lay around on the ground doing nothing.

uka

uka, v.i.

1. Sway, bend, sag.

Kua uka tāna tākiri i te kai‘anga te kōkiri ki runga.
His rod sagged when the triggerfish struck;

Kua uka te mokotua o te ‘oro‘enua i te ‘akauta‘ia‘anga te ‘apainga ki runga.
The horse’s back sagged when the load was piled on;

Kua topa ‘aia ki raro i te uka‘anga te ‘ātava rākau.
He fell off when the branch sagged.

2. Yielding, thick, gummy, viscous (liquids).

‘E ngā‘i one uka tēnā, kā tomo tō vaevae mē nā reira koe.
The ground is soft there, you‘ll sink in if you go that way;

‘E uka roa tō ngaika i te tāvai‘anga.
You’ve mixed your lime too thickly;

Kua uka te pēni.
The paint is too thick. Kua uka!, well done!
[Pn. *‘uka.]

ngaue

ngaue, v.i. Make sudden involuntary movement, start, shake, sway, budge.

Kua ngaue ‘aia i te ‘aruru‘anga te pupu‘i.
He started when the gun went off;

Kua ngaue te ‘are i te ‘aruru‘anga o te mangūngū.
The house shook at the peal of thunder;

Kua ‘u‘uti ē kua ‘u‘uti, ē kāre te rākau i ngaue.
He tugged and tugged, but the plant didn’t budge. [nga-1, ue1; cf. ngāueue.]