riro

riro, v.i.

1. Disappear, be removed, gone, taken away.

Kua riro taku kiri moni.
My purse has gone;

Kua riro tōku pātikara iā Tua.
Tua’s taken my bicycle;

I te riro‘anga o te moni, kua mataku ‘aia ko te tāpepe‘ia kiāia.
When the money disappeared he was afraid it would be blamed on him;

Kua tautā rātou kia riro mai te pēpe ki va‘o mei roto i te ‘are kā.
They fought to get the baby out of the burning house;

Kua riro tōna manako ki te tamā‘ine.
He was gone on the girl;

Riro atura tona ngakau ki to Asura.
She doted upon the Assyrians (Ez. 23.12).

2. Pass into the possession of, be obtained, got, acquired, taken.

Kua riro iāia te ‘enua, kāreka te tūrangā-‘are kua riro iā Pita.
The land went to him, but Pita got the house and garden;

Kua riro iāia te rē.
He won the prize;

Ka tautā ‘ua atu rāi māua ē riro ‘ua mai.
We‘ll simply keep on struggling until we get it;

Kua riro i te ‘enemi tō mātou ‘enua.
The enemy has taken our land.

3. To come about, happen. Kua riro ē, it happened that. Kua riro ē nāna i pa‘u mai i tāku ui‘anga.
It happened that he was the one to answer my question;

Kā riro ē nāna e ‘akama‘ara atu kiā Tua.
It may be that he‘ll remind Tua about it

; Kā riro ē ko tō mātou pōmani tē reira.
It may be that he‘ll be our foreman. Riro ‘ei, to become, to serve as, to be used as.

Kua riro ‘aia ‘ei ‘oa meitaki nōku.
He’s become a good friend of mine;

Kā riro tāna ‘anga‘anga kino i rave ‘ei ‘akamā nō tōna metua.
His misdeeds will be a source of shame to his father;

Kā riro tāku i tuatua kiāia ‘ei ‘akamāro‘iro‘i.
What I’ve said to him will encourage him;

Kua riro mai taua one pue‘ū ra ‘ei tangata.
That dust became a living man;

Kā riro teia tūtū ‘ei ‘akama-‘ara‘anga nāku iā koe.
This photograph will serve as a reminder of you;

‘Auraka e tāmou i tēnā riri ki roto i tō ngākau, ko te riro ā‘ea ‘ei maki nō‘ou.
Don’t keep your anger about it bottled up inside you, for it may always be there to upset you.
[Ce. *lilo.]

peke1

peke1, v.i.

1. Removed, taken away, driven off, carried or lifted up or away, obtained, got (of sthg purchased or won).

Kua peke te vaka i te ngaru.
The canoe has been carried away by the waves;

Kua peke te parūnu i te matangi.
The balloon was taken away by the wind;

Kua peke iā ‘ai te pātikara?
Who has taken the bicycle?

Kua peke te pi‘a ki runga i te torōka.
The crates have been taken away on the truck;

Kua tu‘e ‘aia i te kapu nū ki runga i te mataara kia peke i te pae.
He kicked the bits of coconut shell away to the side of the road;

E paripari koe i te pakā nū ‘ei ‘akakā i te a‘i kia peke te namu.
Chop some bark off the coconut tree and put it on the fire to drive the mosquitoes away;

Kua peke tō‘ou no‘o‘anga iāia.
He has taken your seat;

Tārau‘ia ki te rākau kia peke mai.
Hook it in with a stick;

Kua ‘akakakekake rāua i te moni o te mōtokā,ē te ‘openga,kua peke iāia.
They bid against each other for the car and he got it in the end;

Kua rekareka rātou nō tei peke ia rātou te kapu o te pāpōro.
They were delighted that they had won the cricket cup.

2. Disappeared, gone away (of physical or emotional states).

Kua peke te mamae i tōku mīmiti.
My headache has gone;

Kua peke te kona o tērā tangata.
That fellow has sobered up now;

Kua peke tōna riri.
His anger subsided.

3. Cleared, met, paid (of a debt or price), served (of a gaol sentence).

Kua peke tāku kaio‘u.
I’ve paid what I owe;

Kā peke iā koe i te tūtaki i tāna moni?
Can you refund his money?;

Kā peke iā koe tēia mōtokā i te ‘oko?
Can you meet the price of this car?;

Kua peke tāna utunga.
He has served his sentence (or paid his fine).

4. Defeated, beaten.

Kua peke rātou ia mātou i tō mātou pūtōtō taura‘anga.
They lost to us in the tug-of-war.
(see pekepeke1, ‘akapeke(peke), ‘īpeke(peke), tūpeke(peke), ‘ūpeke-(peke).)
[Pn. *peke2.]