āpōpō

āpōpō, adv., n. Tomorrow.

Ka āru au iā koe ki Avarua āpōpō.
I‘ll come with you to Avarua tomorrow;

Tē ‘akapapa‘ia nei tēia kai nō āpōpō.
This food is being prepared for tomorrow;

tō āpōpō varaoa,
tomorrow’s bread. Āpōpō atu, after tomorrow, esp. the day after tomorrow.

Mē kāre ‘aia ‘e tae mai āpōpō, āpōpō atu.
If he doesn’t get here tomorrow, he‘ll be here the day after;

Āpōpō atu koe ‘e tatarā‘ara ai.
One of these days you‘ll regret it.
[ā1 4, 1 RR.]