māre‘ure‘u

māre‘ure‘u, v.i. Be twilight (of the dim grey light of dawn and dusk).

E no‘o kōtou, kā ‘oki au, kua māre‘ure‘u.
Goodbye, I‘m going back, it’s twilight now.

A‘ia‘i māre‘ure‘u,
late evening (i.e. when evening draws in to dusk);

Kia a‘ia‘i māre‘ure‘u tāua ka ‘aere ei ka pupu‘i moakirikiri.
When the evening draws in we‘ll go shooting flying foxes;

Kua ‘aere vave ‘ua rāua i te māre‘ure‘u‘anga.
They went quite early while it was twilight.
[mā-9, re‘u RR.]