‘uti‘uti

‘uti‘uti, (-a, -‘ia), fq. ‘uti1.

1. Twitch, jerk (intr.), come in spasms (of pain).

Kua ‘uti‘uti te mamae i tōna vaevae.
The pain in his leg came in spasms.

2. Jerk (tr.), pull, hoist, tug, draw (breath).

Kua ‘uti‘uti ‘aia i tō māua taringa.
He tweaked our ears; Kua mamae tōna rima i te ‘uti‘uti-‘anga i te purūmu. His hands were sore with yanking out the purūmu shrubs; Kia pou te au kie i te ‘uti‘uti ka tāmā ai i te ta‘ua. See that all the sails are hoisted before you scrub the decks; Kia matakite i te ‘āmiri i teia niuniu ora, ka ‘uti‘utia koe e te uira. Be careful not to touch these live wires or you‘ll get electric shocks; Nō te ‘uti‘uti i tōna ‘akaea, nō reira kua rapu-rapu rātou i te ‘apai iāia ki te taote. Because he was breathing in gasps they rushed him to the doctor.

‘uti

‘uti,

1. Twitch, jerk, have convulsions; muscular contractions in fits, cramps, etc.

Kua auē ‘aia i te ‘uti‘anga te uaua i tōna vaevae.
He screamed when he got cramp in the leg; Kua ‘uti tōna vaevae i tōna ‘akatika‘anga. He had a spasm in his leg when he straightened it. Maki ‘uti, a disease causing convulsions, fits etc. (e.g. tetanus). Kua ‘uti te a‘o, death occur-red. Kāre i roā‘ia ana i muri mai kua ‘uti te a‘o. Soon afterwards he died.

2. (-a, -‘ia), also ‘u‘uti, (-a, -‘ia, ‘ūtia). Jerk, tug, pull, hoist (sail, flag).

Kua tāpeka ‘aia i te taura ē kua ‘uti kia piri.
He tied a knot in the rope and pulled it tight; Kua ‘uti ‘aia i te reva. He hoisted the flag; Kua te‘ate-‘amamao te aronga ‘uti kie ma te tiaki i te ‘ōta. The sailors who were to hoist sail stood by awaiting the order; Kāre e rauka te kupenga i te ‘uti, kua mou ki te toka. We can’t pull the net in, it is caught on a rock; Kua ‘utia ‘aia e te uira. He had an electric shock;‘Ētia tēnā ngāngā‘ere kino. Pull up that weed; Kua ‘ūtia tōna ni‘o kino e te taote. The dentist pulled out his bad tooth. ‘Uti i te ‘akaea. Take a deep breath. Kua ‘uti pakari ‘aia i tōna ‘akaea. He took a deep breath. ‘Uti vai, draw water from a well. ‘Uti taura, tug-o-war. ‘E ‘uti taura tē ka āru mai i teia. A tug-o-war will follow this. ‘Uti ika, string of fish.

3. A fit, convulsion, spasm, tic, cramp.

‘E ‘uti te maki o teia tamaiti.
This child has fits.

‘ūpeke

‘ūpeke, (-ia, -a, -na). Shove, twitch, flick, knock, blow, away or off.

Nā te matangi i ‘ūpeke i teia tua i te vā‘angā punu o te ‘are.
The wind blew off the sheets of galvanised iron on this side of the house (roof);

Kua ‘ūpekea tōna pare e te matangi i tōna tū‘anga.
When he stood up the wind twitched his hat off;

Kua ‘ūpeke‘ia te pona o te va‘ine ki runga e te matangi.
The women’s skirts were whipped up by the wind;

E tāmata koe i te ‘ūpeke i tōna tupe ki va‘o.
Try and knock his disk away;

Kua riri ‘aia i tōku ‘ūpeke‘anga iāia ki va‘o i te ua.
He was angry when I shoved him out in the rain.