roa2

roa2, post-nominal and post-verbal part. A general intensive; definitely, certainly, completely, absolutely, quite, very, too.

Kāre roa au i tuatua kiāia.
I certainly never said anything to him;

kāre roa,
certainly not;

Tika roa tā‘au tuatua.
What you say is quite right;

Kua ‘inga roa te pou.
The post fell right over;

E poto roa teia rākau.
This pole is too short;

‘E poto roa te taime, kāre e rauka iāku i te ‘aere atu.
The time is too short, I shan’t be able to go;

‘E manako meitaki roa tēnā.
That’s a really good idea;

Ko rātou roa rāi ka ‘aere mai.
They simply must come;

i te ‘openga roa,
right at the very end;

te kītā ‘ōu roa,
the brand new guitar.
[Pn. *loa2.]

rāi

rāi, part.

1. Post-nom. Just, exactly, really actual, real, very.

Ko tōna ingoa rāi tēnā.
That’s his name all right;

Ko te pare rāi tēnā e ‘a‘ao putuputu ana ‘aia.
That’s the very cap he often wears;

I taua taime rāi,
at that very moment.

2. Post-verbal. Certainly, surely, undoubtedly, really, quite, fairly, rather, only.

Ka ‘aere rāi au.
I‘m definitely going;

Pē‘ea koe? Meitaki rāi.
How are you? Not so bad, pretty fair;

‘E manako meitaki rāi tēnā.
That’s quite a good idea (of yours);

‘Ōkota‘i rāi tei tae mai.
Only one came;

‘okota‘i rāi tirīngi,
only one shilling;

‘Ē toru nga‘uru rāi tangata kā iri.
There is only room for thirty people;

‘Ē rua take o tēnā tamaiti, nō reira rāi i kangāi.
That child has a double crown, that’s really why he’s mischievous. Tika rāi, that’s quite correct, that’s right (a common interjection of assent to a factual statement).

Kua ‘akarongo au ē ‘e maki koe? Tika rāi.
I heard you were sick? That’s right. I te taime rāi, as soon as.

I tō rātou inu‘anga rāi i te vai,
as soon as they drank the water;

i te tāime rāi e tae mai ei te pa‘ī,
as soon as the ship arrives. Taua…rāi, the very same.

E ‘ārāvei mai iāku i taua ngā‘i rāī ra.
Meet me at the very same place.

2. Still.

Ka tiaki au ‘ē toru rā, mē kāre rāi koe e ‘oki mai, ka ‘aere atu au i reira.
I‘ll wait there three days and if you haven’t returned I‘ll leave;

Tei te _ api‘i rāi ‘aia.
He’s still at school;

Tē kā ‘uā ra rāi te a‘i i teia pōpongi.
The fire was still alight this morning;

Te ‘anga‘anga nei rāi te ora.
The clock is still working.

-kā4

-kā4, suff. Attached to words describing states or conditions. Very, extremely, or (often) excessively. (See meangitikā, roroākā, teateākā, venekā. N.B. -kā causes lengthening of a final short -a of the preceding root, cf. vene, venekā, but roroa, roroākā, cf. 5.)

kino

kino, v.i.

1. Bad (general term).

2. Hurt, damaged, out-of-order, in a bad state.

Kua kino ‘a Tā i te tu‘epōro.
Tā got hurt playing rugby;

Kua kino te ‘are i te ‘uri‘ia.
The house was damaged by the hurricane;

Kua kino te ‘ī mene iā Tai.
Tai spoiled the song;

Kua kino tōna katu nō te ma‘ata i te ‘anga‘anga.
His brain was fuddled because of the amount of work;

‘Ā! Kua kino koe!
Aha! You‘re in trouble now.

3. Wicked, evil, wrong, foul, nasty, cruel;

‘E tamaiti kino koe!
You are a wicked boy!;

e akaora ra ia matou i te kino
(Luke 11.4), but deliver us from evil;

Kāre ‘e ‘apinga e kino.
There will be nothing wrong;

‘e moto kino,
a foul punch;

‘E ika kino te mangō.
The shark is a nasty fish;

Kua tuatua kino ‘aia iāku.
He spoke ill of me;

Kua ‘aere kino ‘ua atu ‘aia ki te ‘āpi‘i.
He went to school in a bad mood;

Kua ‘oki ‘aia ki tōna ‘ōire nō te kino i tōna taeake kiāia.
He went back to his own village because his relative was cruel to him. Te aronga i puta kino, the badly wounded. Rave kino, do something badly.

Kua rave kino ‘aia i tā mātou kai.
She prepared our meal badly. ‘Anga‘anga kino, act badly, cheat.

Kua ‘anga‘anga kino ‘aia i tā rātou moni tōmāti.
He has cheated over their tomato money.

4. Rotten, bad, gone off.

E titiri i te kai kino ki raro i te va‘arua.
Throw the bad food away down the pit.

5. Rough (of the sea).

Kua kino te tai i te matangi.
The wind has made the sea rough.

6. A general intensifier used to qualify other statives. Awfully, very, too, far (more), much (more).

Kua ‘aere mārie kino ‘aka‘ou ‘aia.
He went awfully slowly again;

‘E meitaki kino ake au iā koe i te tēniti.
I‘m a damn sight better at tennis than you;

‘E meitaki kino ake koe i te ‘oki ki te ‘āpi‘i.
You’d do far better to go back to school;

‘E viviki kino roa tā‘au ‘aere.
You go altogether too fast;

‘E mārie kino roa tā‘au uāti.
Your watch is much too slow. (See kikino, kinokino; tākino-(kino).) [Pn. *kino.]

‘ope

‘ope,

1. n. End, limit.

Pūtikia te ‘ope o te taura.
Tie a knot in the end of the rope;

mei tēta‘i ‘ope i te ‘ōire ki tēta‘i,
from one end of the village to the other.

2. v.i. Come to an end, be complete, be at the limit or utmost (often translatable by an English degree adverb: utterly, completely, absolutely, very).

Kua mārua te tangata i te ‘ope‘anga tāna tuatua.
The people cheered when his speech came to an end;

‘E tamaiti ‘ope kore i te kanga.
The boy never stops fooling around;

‘E ‘apinga ‘ope kore.
It’s an interminable burden;

Kua ‘ope iāia te piri o te moana.
He knows all the secrets of the sea;

Kua ‘ope tōku ‘akakoromaki iāia.
He tried my patience to the limit;

Kua ‘ope roa rātou i te mataora.
They were overjoyed;

Kia ope te au o i te akakiia, e kia ope te au maunga e te au tuaivi i te taakaakaia.
Every valley shall be filled, and every mountain and hill brought low (Luke 3.5). ‘Ope te kite! How clever! ‘Ope te kino! Absolutely awful! (See ‘aka‘ope, tā‘ope; (‘aka-,tā-)-‘ope‘ope; (‘aka-,tā-)‘openga, ‘ope-‘openga.) [Ep. *sope2.]

oti

oti, v.i.

1. Finished, ended, over, completed, already done (often trans-latable by an English perfect tense).

Kua oti tō vaka i te tāpoki?
Have the covers been nailed on your canoe now?;

Kua oti te va‘arua i te kō.
The hole has been dug;

mē oti te ‘are i te ato,
when the house has been thatched;

i te oti‘anga tāna tuatua,
at the conclusion of her speech, when she had finished speaking;

kia oti tēnā pi‘a i te ‘ākara,
when that crate has been inspected;

Kāre i oti ake te tārekareka.
The games aren’t over yet;

‘E tuatua oti nā rāua ē kāre rāua e ‘oki mai ki te ‘āpi‘i i tēia rā.
The pair of them have decided already that they aren’t going to come back to school today. Kua oti! That’s enough!

Kua oti ‘ua, kua mamae tōku rima.
That‘ll do (that’s enough, stop it), my hand is hurting. ī oti, and then, and next, and after that.

Kua tī to‘u ‘aia i tōna rima ki roto i te vai ē kua to‘uto‘u ki runga i tōna rae, ē oti, ki runga i tōna umauma.
He dipped his hand into the water and touched his forehead and then his breast.

2. Very, quite (used to qualify meangiti, small, little).

‘E meangiti oti ‘ua te toe.
There’s really very little left to do. (See ‘akaoti(oti), ōtira.) [Pn. *oti.]