mātaki1

mātaki1, (-‘ia). Visit, (go and) see something or sbdy, watch (as spectator).

I ‘aere mai mātou i te mātaki iā koe, nō te mea kua ‘akarongo mātou ē ‘e maki koe.
We came to see you because we had heard you were ill;

Ka ‘aere mātou ka mātaki i te tārekareka.
We are going to see the match;

Kua mātaki‘ia tāna ngā‘i tanu‘anga e te tangata.
People have been to see his plantation.
(See mātakitaki.)
[Pn. *maataki.]

‘ātoro

ātoro, (-a, -‘ia). Take a look at, go and see, visit.

Ka ‘aere māua ka ‘ātoro iāia. We are going to go and see him; Kia oti taku ‘ānana puaka i te ‘ātoro ‘aere ka ‘aere ei tāua. After I’ve looked my pigs over, then we‘ll go; ‘ī rua taime i te pō tō te taote ‘ātoro‘anga i te aronga maki. Twice a night the doctor visited the patients; I ‘ātoro‘ia ana kōrua e te taote? Were you two seen by the doctor?; E tuku i tēta‘i tangata kia ‘aere kia ‘ātoro ‘aere. Send a few men to go and look around.
[ā8, toro1.]

‘ātorotoro

ātorotoro, (-a, -‘ia),fq. ātoro. Take a look, visit.

Kua ‘ātorotoro rāua i te au ngā‘i ‘anga‘anga āte kavamani.
They went around the various government departments;

Kua tomo rāua ki roto i te ‘are toa ma te ‘ātorotoro ‘aere i te au ‘apinga.
They went into the shop and looked around at the goods;

‘Aere atu ‘ātorotoroa te tamariki mē tē pē‘eāra.
Go and see how the children are getting on.
[ā8, toro1 RR.]

‘ara‘ara

‘ara‘ara, (-‘ia). Go and visit sbdy. (Bib. and obsol.; usual word is ‘ātoro).

Kua ‘ara‘ara‘ia te Ariki ‘ānau ‘ōu e te aronga pakari mei te ‘itinga mai o te rā.
The New-Born King was visited by the wise men from the east.

tūtaka

tūtaka, (-‘ia, tūtakā-‘ia). Inspect, visit, look over, go around looking.

Kua ‘aere ‘aia kua tūtaka i te au ngā‘i ‘anga‘anga a te Kavamani.
He went and visited the various government departments;

Kua tūtaka‘ia te au ‘are repo i te au rā rava rāi.
The lavatories were inspected every day;

Kua tūtaka te rangatira i tōna nuku.
The commander inspected his troops. Tangata tūtaka ‘āpi‘i, school inspector.

2. An inspection.

Ka rave‘ia te tūtaka ‘ōire ā teia marama ki mua.
The village inspections will be held next month.

tūroto

tūroto, (-a, -‘ia). Tour, visit, explore, look round.

Ka ‘aere mātou ka tūroto i te reira vai.
We are going on a trip to that lake.

Kia oti te reira ana ia kōtou i te tūroto, e nā konei mai mē ‘oki.
Come back this way when you have toured that cave;

Kua tūrotoa tōna ‘āua e te manu‘iri.
The guests went round his estate;

Kua ‘aere rātou ki te tūroto i te ngā‘i mētēpara.
They went to look round the barren land.