mataara

mataara, n. 1. Road, path, trail, track.

Ko te mataara tēia e tae atu ki te tumu o tē reira maunga.
This track leads to the base of the mountain;

Tē ma‘ani mataara nei mātou ki roto i te ō.
We are building a road into the valley;

Kua āru ‘aia i te mataara o tōna metua.
He followed in his father’s footsteps;

‘Aere rā, tēnā te mataara e tīroa ‘ua ana.
Go on then, nobody is keeping you. Mataara puaka, pig trail.

2. Route, way.

E ‘aere kōrua nā tēnā mataara, ka nā tēia māua.
You two go that way, we‘ll go this way;

Ko au te mataara, e te tuatua-mou e te ora
(John 14.6). I am the way, the truth, and the life.

3. Way of getting somewhere, means of transport.

Kua rauka tō‘ou mataara nō te ‘aere ki te ‘ura ā konei?
Have you got transport to the dance tonight?;

Ka meitaki ‘ua te poti ‘oe ‘ei mataara nō tātou ki te motu.
The rowing boat will do to get us to the island.

4. Way of doing something, method.

Tēia te mataara tau nō te rave‘anga.
This is the right way to do it;

Kāre atu ‘e mataara meitaki e oti vave ei tēia ‘anga‘anga, māri rā kia tā‘okota‘i tātou.
There is no better of way of getting the job done quickly than for us to cooperate.
[Np. *mata-‘ara.]

2

2, n. Appearance, character, nature, quality, behaviour, style, way, method; variety, type, kind; having a certain appearance, nature, etc.

Mei te a‘a rāi te tū o te reira ‘apinga?
What exactly does the thing look like?;

Kāre au i manako ē kua kite koe i te tū o te reira tangata.
I don’t think you know the character of the man;

Mē ko te tū ia o tēnā kāka‘u, kā ‘oko au.
If the material is like that, I‘ll buy it;

Ko te tū tēia o tā mātou tā‘okota‘i.
This is the way our organisation works;

Ko tēta‘i tū meika tēia, tē vaī ra tēta‘i tū.
This is one type of banana, there is another sort;

tēia tū mātipi,
this sort of knife; Mei tēia te tū, like this.

E rave koe mei tēia te tū.
Do it like this. Tū ā, resembling, having the quality of, rather in the style of.

‘E manu tū ā mokorā taua manū ra.
It is a bird something like a duck;

Kua tū ā tangata ‘aia i teia nei i te pākoti‘ia‘anga tōna rauru.
He looks a bit more like a human being now he has his hair cut. Tū katau, (be) naturally suited, feel right and natural (as a left-handed person using his left hand), dextrous, handy, skilful; dexterity, etc.

Kāre au e tū katau meitaki ana i teia tua.
I‘m not very comfortable on this side;

Ko tōku tua tū katau tēia i te ‘apai.
This is my best side for carrying things;

Ko te tangata tū katau te reira nō te reira ‘anga‘anga.
He is the right man for that job;

‘E tangata va‘a tū katau ‘aia i te tuatua.
He is a naturally gifted speaker. Tū kaui, be awkward, clumsy, ill fitted, feel wrong (as a person using his wrong side).

Nō te pukupuku i taua rākaū ra, nō reira ‘aia i tū kaui ei i te ‘apai.
The log was bumpy, that’s why he found it so awkward to carry;

Ko tōku rima kaui, ko tōku rima tū kaui te reira i te ‘anga‘anga.
My left is my wrong hand for doing anything with;

Nō te tū kaui iāia i te reira tua, nō reira māua i tiēni ei.
Because it was awkward for him on that side, we changed round;

Kāre ‘aia e tano ‘ei va‘a tuatua, ‘e tangata tū kaui ‘aia.
He won’t do for the spokesman, he is awkward at it.