‘a‘ao

‘a‘ao, (-a, -‘ia, -na).

1. Put something in a container, to pack.

Kua oti te meika i te ‘a‘ao.
The bananas are all packed;

E ‘a‘ao i te mereki ē te kapu ki te pi‘a ‘okota‘i.
Pack the cups and saucers in the one box;

E ‘a‘ao i te moni ki roto i tō pūtē piripou.
Put the money in your trousers pocket. ‘Are ‘a‘ao ‘ua rākau, fruit-packing shed. Pi‘a ‘a‘ao ‘ānani, orange-box.

2. Wear, put (clothes) on.

Kua ‘a‘ao ‘aia i tōna tāmaka (pona, pare, piripou).
He put on his shoes (shirt, hat, trousers);

Kua ‘uri tōna pona i te ‘a‘ao‘anga.
She put her dress on back-to-front.
[‘ao2 rR.]

kāka‘u

kāka‘u, (-a, -‘ia).

1. Wear, put on clothes.

Kua kāka‘u ‘aia i te pereue mā‘ana‘ana.
He wore a warm coat;

‘E pona tēia kua kāka‘u‘ia.
This shirt has been worn;

i tōna kāka‘u‘anga i te kāka‘u repo,
when he had dirty clothes on.

2. n. Cloth, clothing material, garment, clothes.

E ‘oko mai koe ‘ē toru potonga kāka‘u pona.
Buy three pieces of dress material (or shirting);

Kua ‘akaruke au i tōku kāka‘u ki te pae one i tōku pā‘ī tai‘anga.
I left my clothes on the beach when I went swimming;

‘E ‘are toa kāka‘u mānea tō Tānara.
Tānara’s store has some fine clothes;

Kua kiriti au i tōku kāka‘u.
I took my clothes off. Kāka‘u moe, bedclothes (blankets, sheets), night-clothes (nightdress, pyjamas). Kāka‘u pā‘ī tai, bathing costume, swimming gear. Kāka‘u piro, old clothes. Kāka‘u pū, long gown, cloak.

Te kāka‘u pū tāku i vai‘o i Tēroa ia Kārepō ra,
the cloak that I left at Troas with Carpus (2 Tim. 4.13). Kāka‘u tāpeka maki, bandage. Kāka‘u tu‘epōro, rugby jersey (or gear). Taura kāka‘u, clothes line.

E ‘o-‘ora koe i te ‘āriki ro‘i ki runga i te taura kāka‘u.
Hang the quilt out on the clothes line. [Pn. *kaa-kafu.]