māuiui

māuiui, v.i. Stiff, aching, sore and weary after exertion (of the body).

Kua māuiui tōku kōpapa i te ‘akaoti‘anga te tu‘epōro.
I was sore after the rugby match;

Nō te māuiui i tōna kōpapa, kua takoto ‘aia ki raro kia māoro‘ia.
Because he felt so stiff, he lay down to be massaged.
(See ‘akamāuiui.)
[Pn. *maa-hu‘i.]

ro‘i

ro‘i, v.i.

1. (Be) tired, weary, sated, bored; fatigue, etc.

Kua ro‘i au i te ‘akarongo i tēnā tuatua.
I‘m tired of listening to what you are saying;

‘E tangata ro‘i kore ‘aia i te ‘aere nā raro ‘ua ki te ‘anga‘anga.
He never seems to get tired walking to work;

E ‘akaoti i te ‘anga‘anga mē kite koe i te ro‘i.
Stop working when you feel tired;

Te ro‘i iā koe!
You make me tired!;

I tō māua ro‘i‘anga i te ‘ākara i te teata, kua ‘aere māua ki te kāinga.
When we got tired of watching the film, we went home;

Kua anga te ro‘i.
The tiredness has passed off now. Te ro‘i!, what a nuisance!

2. A bed, mattress.

Ko tōku ro‘i tēnā.
That’s my bed;

Tē ma‘ani ro‘i rākau nei au.
I‘m making a wooden bed;

‘E ‘āriki ro‘i mānea tēnā.
That’s a lovely bedspread;

Tē ‘akaanga nei au i tōku ro‘i.
I‘m taking a rest now;

E ‘akamānea i te ro‘i.
Make the bed. Ro‘i maki, sickbed, bed of sickness.

paruparu

paruparu, v.i., fq. paru1

1. Weak (not vigorous, stiff, taut, firm, determined, or efficacious), feeble, weary, slack, apathetic.

Kua kau rāi ‘aia ē nō te mamao, kua paruparu.
He swam on, getting weaker because it was so far;

Kua paruparu te ‘onu i tō rātou verovero‘anga ki te ‘āuri.
The turtle weakened as they continued to stab it with their spears;

I te karekare‘anga o te moana, kua paruparu te pātete.
When the sea was rough the passengers felt done in;

Kua paruparu te au niuniu o te ‘āua nō tei pē te au poupou.
The fence wires have got slack because the posts are rotten;

Kāre e pu‘apinga kia piri, ‘e pea paruparu tōku.
It’s no good my staying in (the bidding at poker), I’ve only got a low pair;

Kua ‘akamata tōna manako i te paruparu.
His determination began to weaken;

Kua paruparu tōna manako i te ‘oki ki te ‘anga‘anga nō te meangiti i te tūtaki.
He wasn’t very keen about going back to work because of the meagre pay.

2. Soft, supple, tender.

Kua paruparu tēia ‘āpuka, kua para.
This avocado is soft, it’s ripe now;

Nō te paruparu i te ro‘i, nō reira kua varea ‘aia e te moe.
He dozed off, the bed was so soft;

E kōkai kōrua i te one kia paruparu.
You two fork over the soil until it is soft (and workable);

‘e moa paruparu mānea,
a nice tender chicken;

tē pākiri paruparu ‘ua o te pū rākau ‘ōu,
the tender bark of young trees.
[paru1 RR.]

tāro‘iro‘i

tāro‘iro‘i, fq. tāro‘i. Weary, bore, tire out.

Kua tāro‘iro‘i tika ai koe iāku i te ‘aere‘anga mai ‘inā, kāre ‘ua koe i te maki.
You’ve made me drag all the way out here and now there is nothing at all the matter with you;

Nā te ‘anga‘anga i tāro‘iro‘i iāia.
All work fatigued him.