‘a‘ano

‘a‘ano, v.i. Broad, wide; breadth, width (esp. of things which have little thickness, e.g. mats, clothing materials).

Kāre ‘e ‘a‘ano roa ana tēnā tauera.
That towel isn’t wide enough;

‘E a‘a te ‘a‘ano o tēnā moenga?
How wide is that mat?;

‘E ‘opa kāka‘u ‘a‘ano ake tēia.
This roll of material is wider;

Kua ma‘ani ‘a‘ano ‘aia iā mua i tōna tau pare ē ko ā muri kua ‘akaoaoa ‘aia.
She made the brim of her hat wider in the front and made it narrow at the back.
(see tā‘a‘ano.)

ātea1

tea1, v.i.

1. Wide, broad; width.

‘E kauvai
ā

tea ē te ‘ō‘onu,
a wide and deep river;

E ma‘ani
ā

tea i te mataara kia ō ‘ē rua pere‘ō i te taime ‘okota‘i.
Make the road wider so it will take two wagons at a time;

‘E
ā

tea roa tēnātua. That end is too wide; Kua
ā

tea mai te ana.
The cave widened out;

‘Ea‘a te
ā

tea i tēnārākau?
What is the width of that plank?

2. Clear, open, unobstructed; an open space.

Ka ‘aere tāua i teianei, koia i ātea ai te mataara.
Let’s go now while the road is clear;

‘E ‘enua
ā

tea ‘ua, kāre ‘e ‘apinga i runga. It’s just bare open country, there is nothing growing on it; Kātano teia ātea ‘ei ngā‘i tārekareka.
This open space would make a good sports ground. I (ki) te ngā‘i ātea, out in the open, unconcealed.

‘E poitini tei roto i tēnāmō‘ina, ‘auraka e vao‘o ki te ngā‘i
ā

tea.
There is poison in that bottle, don’t leave it out in the open.

3. At a distance, well clear; intervening distance or space.

Kua tū
ā

tea ‘aia nō tōna mataku.
He stood well clear because he was scared.

4. Disperse, clear away (of mist, clouds, trouble).

Kua
ā

tea te ko‘u.
The mist has cleared;

Kua
ā

tea tōku manamanatāi teianei. My worries are over now; Kua rekareka ‘aia i te
ā

tea‘anga tōna manamanatā.
He was pleased that his difficulties had cleared up.
(see āteatea, kātea, mātea, tāātea(tea).)
[Pn. *‘aa-tea.]

kakā

kakā.

1. v.i. Shine brightly, vividly, radiantly, gloriously; brightness, glory.

‘E kakā tika ai te mārama o te ‘ētū a‘ia‘i.
The evening star is shining brightly;

‘E mārama tika ai te kakā o te marama.
The moonlight is very bright;

Kua kakā mai te rā ki raro.
The sun shone down;

‘e karapa‘anga uira kakā,
a vivid flash of lightning;

Kua kakā te ariki va‘ine i tōna no‘o‘anga ki runga i te terōno ariki.
The queen was radiant (or resplendent) seated on the royal throne;

Nō‘ou te pātireia, te mana, ē te kakā,
Thine is the kingdom, the power, and the glory;

Te tuatua nei te au rangi i te kakā o te Atua.
The heavens declare the glory of God (Ps. 19.1).

2. v.t. (-‘ia). In the phrase kakā i te mata, open the eyes wide, keep a sharp lookout;

Kua kakā ‘aia i tōna mata nō tōna pō‘itirere.
He opened his eyes wide in astonishment;

Kakā‘ia tō‘ou mata kia kite koe i te pa‘ī rere.
Keep your eyes skinned for the plane. Mata kakā, sharp eyes.

‘E mata kakā tōna.
He’s got sharp eyes. [2, rR.]