tūrori

tūrori, (-‘a, -‘ia). Sway (tr. and intr.), wobble, stagger, stumble, shake.

‘Auraka e tūrori ma‘ata i tō kōpapa mē nā runga i te rākau ki tēta‘i tua i te kauvai.
Don’t sway around too much when you cross the river on the plank;

Kua tūrori tāna ‘aere no tōna kona.
His walk was wobbly, he staggered from side to side because he was drunk;

Mē tūrori koe i te kaingākai, ka māringiringi te tī
. If you shake the table you‘ll spill the tea;

Kua ‘aruru te māngūngū ma te ‘are katoa i te tūrori‘anga.
The thunder roared and the whole house shook;

Kua tūrori‘ia te ‘ātava o te rākau ē kua marere te ‘ua.
The branch was shaken and the fruit tumbled off. ‘E no‘o‘anga tūrorikore, an unshakeable position.

‘E no‘o‘anga tūrorikore tōna ki runga i taua ‘enuā ra.
He has an indisputable right to occupy that land.

tūkatikati

tūkatikati, v.i. Teeter, wobble (e.g. of a top spinning), miss, not run smoothly (as car engine).

Nō tei mingi te naero i raro i tāna tōpī i tūkatikati ei te taka.
Because the nail in the bottom of his top was bent, it wobbled as it spun;

Nō tōna kona, nō reira i tūkatikati ei tāna ‘aere.
He was drunk, that’s why he walked so unsteadily;

Nō te tūkatikati i te taka o tāna matī ni, i tāmate‘ia ai.
Because his engine wasn’t running smoothly (e.g. missing on some cylinders, knocking), he switched it off.

tī rekireki

tī rekireki, v.i. Wobble, (be) unsteady (insecurely balanced).

Tē tī rekireki ‘uā ra tēnā pi‘a nō te potonga rākau i raro ake.
That crate is wobbling to and fro because there is a bit of wood underneath it;

‘Auraka e mou tī rekireki i tēnā kapu i‘o. Ka maringi te vai.
Don’t hold that glass so unsteadily, you‘ll spill the water;

‘Aere tī rekireki mei tā te pēpe.
Toddle like a baby.

tōioi

tōioi, fq.tōi.

1. Stir, shake, wobble, etc.

Tērā mai te tī punu ‘ei tōioi i te varāoa ē te ‘uā-moa kia ‘iro meitaki.
Here is a spoon to mix the flour and eggs with;

Kua tōioi‘ia te ‘ātava rākau kia topa ‘aia ki raro.
They wobbled the branch to make him fall down.

2. Wobble, totter, (be) shaky, rickety.

Kua kino te vaevae o te ‘oro‘enua, nō reira i tōioi ei te ‘aere.
There is something wrong with the horse’s legs, that’s why he hobbles along.