tānga

tānga,

1. Small bit, piece.

Teia tēta‘i tāngā-ika nāna.
Here’s a piece of fish for him;

I tuku tānga varāoa ana koe nā te reira tamaiti?
Did you give that child a piece of bread?;

‘Ōmai tēnā tānga rākau.
Give me that bit of wood.

2. (tānga ‘akaputu (putu)) To accumulate (a little at a time) (tr. and intr.).

‘Auraka e tānga ‘akaputu i tō‘ou riri, ka riro ā‘ea ‘ei maki nō‘ou.
Don’t let your anger build up inside you, it may do you a mischief in the future;

‘Ea‘a i tānga ‘akaputu‘ia ai te kāka‘u piro ki roto i te ‘are pā‘ī ?
Why have the dirty clothes been allowed to pile up in the washhouse?

Leave a Reply