tā‘ī ‘ī 1

tā‘ī ‘ī 1, v.i. Tangled, caught up, involved (in trouble).

Kua tā‘ī ‘ī te a‘o, taratarā‘ia.
The line has got tangled up, unravel it;

I te tā‘ī ‘ī ‘anga te matau ki runga i te kaoa (kāoa), kua ruku ‘aia ki raro ē kua tatara.
When the hook got snagged on a piece of coral, he dived down and freed it;

Mei tā‘ī ‘ī rāi koe ki taua pekapeka.
You very nearly got yourself involved in that trouble.

Leave a Reply