takau

takau, num. A score (of anything).

‘Okota‘i takau i tere.
There are twenty extra;

Kā rava ‘ua ‘ē rua takau ‘akari.
A couple of score of coconuts will be enough.
[Pn. *te-kau.]

Leave a Reply