tākerekere

tākerekere, (-a, -‘ia).

1. Blacken, make darker.

2. To blue clothes.

Ko te au kāka‘u teatea ‘ua tei tākerekere‘ia.
Only the whites were blued.

3. n. Blue-ball.

Kua ‘oko tākerekere mai au.
I’ve bought some blueing.

Leave a Reply