tākōpā

tākōpā. Not fully developed (of fruit, corn).

E tākōpā ‘ua ana rāi te ‘ua o te meika i teia tūtū taime.
The bananas are not fully developed at this time.
(cf. tākōpāpā.)

Leave a Reply