tāku

tāku, 1st person sg. poss. pron. used pre-nominally and absolutely. My, mine.

Ko tāku va‘ine tēia.
This is my wife;

‘Apaina tāku, vao‘o‘ia mai tā‘au.
Take mine and leave yours here;

Te pare tāku ka ‘inangaro,
the hat I want;

Ko tāku tēia e kimikimi manako nei.
That’s what I‘m trying to work out (make up my mind about).

Leave a Reply