tamatea

tamatea. Phase of the moon (fourth to sixth nights).

Ko te ‘ā o te po e tae ‘ua atu ki te ono, ‘e tamatea anake te reira arāpō.
The fourth to the sixth nights comprise the phase of the moon known as

tamatea.
Tamatea ta‘i, the fourth night of the moon. Roto tamatea, the fifth night of the moon. ‘Akaoti tamatea, the sixth. night of the moon.
[Ta. *tamatea.]

Leave a Reply