tā‘oki

tā‘oki, (-a, -‘ia).

1. Return (intr.).

Ka tā‘oki tāua, kā ua.
Let’s return, it’s going to rain;

Tērā ‘a Moana e tā‘oki atū ra.
That’s Moana going off back.

2. Send or put back, return, replace.

3. Repeat.

Kua tā‘oki ‘aka‘ōu rātou i te ‘ī mene.
They repeated the song.

Leave a Reply