tāora

tāora (-‘ia).

1. Set a definite time (for something).

Mē tāora‘ia te ‘anga‘anga, ka rauka tēta‘i taime nō tāua i te moe i te pō.
If the work has to be finished by a definite time, then we‘ll get a chance to get some sleep (we shan’t be kept at it all night);

E tāora koe i tā rātou ‘anga‘anga.
Set a time schedule for their work.

2. By the hour.

‘E ‘anga‘anga tāora tā mātou.
We are paid by the hour.

Leave a Reply