tāpaepae

tāpaepae, fq. tāpae 2. Turn off, call in anywhere.

Kua tāpaepae te tamariki i te ‘ākarakara i te tūtū teata.
The children turned aside or went over to look at the cinema posters;

Kua rongo rātou i te tangi o te ove ‘āpi‘i i tō rātou tāpaepae‘anga ki te ‘are toa.
They heard the school bell ringing when they were calling at the shop.

Leave a Reply