tāpa‘o

tāpa‘o, (-a, -‘ia). 1 Put a special distinguishing mark on, reserve or bespeak something; pledge (a girl as bride), become engaged to; decorate sbdy (with medal or badge of rank).

Tāpa‘oa tā‘au au ‘apinga kia kitea ngō‘ie ‘ua‘ia mē ‘ākara.
Mark your things so you can find them easily when you want them;

Kua tāpa‘o au i tēia rūmu nōna.
I’ve reserved him this room;

Kua oti iāia i te tāpa‘o i tēia pātikara, kia ‘oki mai ‘aia ē ‘akapeke ei i te moni toe.
He has reserved this bicycle until he can come back and pay off the rest of the money;

Kua tāpa‘o rātou i taua tamā‘ine tapairū ra ‘ei va‘ine nā taua tamaiti purotū ra.
They reserved the lovely girl as a wife for the handsome boy;

Kua ‘akatika tōna ngā metua i tōku tāpa‘o‘anga iāia ‘ei va‘ine nāku.
Her parents consented to her becoming engaged to me. Tāpe‘a tāpa‘o va‘ine, engagement ring (from the man’s point of view).

Kua tāpa‘o te Kāvana Tiānara iāku ki te mētera.
The Governor-General decorated me with a medal.

2. Special mark (of ownership), badge, decoration (medal), insignia, target, goal (aimed at or striven for).

‘E ra‘i tōna tāpa‘o nō taua tamaki‘angā ra.
He received many decorations for that war;

Kua tāpa‘o‘ia ‘aia ki te tāpa‘o o te tiānara.
He was given the insignia of a general;

Tē pupu‘i tāpa‘ō ra rāua.
They are having target-practice;

Tē aruaru nei au kia taea taua tāpa‘ō ra.
That’s the goal I‘m aiming for.

Leave a Reply