tāpou4

tāpou4,

1. Lead, solder.

‘E potonga tāpou tānā e tāporoporō ra nō tāna kupenga.
It’s a piece of lead he has been keeping (as a weight) for his new net;

Kua ‘akata‘e ‘aia i te tāpou ē kua tāpipiri i te au puta o te tini.
He melted the solder and patched over the holes in the tin. ‘Āuri ‘akata‘e tāpou, soldering iron.

2. Lead weight or sinker (for net).

Tē tūpakipaki tāpou kupenga nei māua.
We‘re beating out sinkers for the net.

Leave a Reply