taputapu1

taputapu1, fq., dur. tapu. Sacred, out-of-bounds, prohibited, taboo.

Kāre rava te kāinga o te reira tangata e taputapu ana i a kōtou.
That man’s house certainly isn’t out-of-bounds to you;

Nō te taputapu i taua maraē ra, nō reira rātou i mataku ei i te ‘aere nā runga.
They were afraid to go across the marae because it was

tapu.

Leave a Reply