tārūkau

tārūkau. Add taro tops to a meat dish.

Kua tārūkau koe i te puakatoro miti?
Have you cooked the salted beef with the taro leaves?

Leave a Reply