tāta‘i

tāta‘i, v.i. Go or come.

‘Aere mai, ka tāta‘i.
Come on, let’s be going;

Ka tāta‘i kōtou ki ‘ea?
Where are you all going?;

Ko Rongokino tērā e tāta‘i maī ra.
That’s Rongokino coming.

Leave a Reply