tātāpaka

tātāpaka, n. A kind of breadfruit pudding, cooked ripe breadfruit eaten with hot coconut sauce. Ko‘u tātāpaka, a parcel of tātāpaka.

Leave a Reply