tātou

tātou, pers.pron. first incl.pl., we.

Ko‘ai tā tātou e tiaki nei?
Who are we waiting for?

Kāre ā tātou kai toe.
We have no more food left;

‘Ea‘a ‘e mou‘āuri tātou kā tū ‘uāi ki konei?
Why are we (kept) standing here like prisoners? or Are we prisoners that we‘re kept standing here?

Leave a Reply