tātuātau

tātuātau, (-‘ia).

1. Set a period of time.

Kua tātuātau te ‘akavānui i tāna utunga.
The judge sentenced him to a period in jail;

Kua tātuātau‘ia tōna no‘o‘anga ki te reira ‘are.
He was given a certain period during which he might live in the house.

2. By time, on a time basis.

‘E ‘anga‘anga tātuātau tāna.
He is on shift work, or he is engaged for a fixed period.

Leave a Reply