tā‘unga

tā‘unga, (-‘ia). Pulverise, make into small pieces or fragments.

‘E tā‘unga koe nā mua, kā kumu ei.
Pulverise it first before squeezing out (the juice).

Leave a Reply